Oppslagsverk i geriatrisk kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rosenthal, Ronnie Ann

  Zenilman, Michael E.

  Katlic, Mark R.

  Principles and practice of geriatric surgery

  2. utg. 1 387 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2011. Pris EUR 170

  ISBN 978-1-4419-6998-9

  I forordet til førsteutgaven i 2001 het det at formålet ikke var å beskrive en ny spesialitet i kirurgi, men at boken skulle være en lærebok for alle som driver med medisinsk og kirurgisk behandling av eldre – og det gjelder nå alle, bortsett fra barnekirurgene. Boken inneholder således temaer relatert til hele det kirurgiske fagfeltet, inkludert transplantasjon, traumatologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, ortopedi og plastikkirurgi. Over 100 amerikanske forfattere bidrar til 98 kapitler og kommentarer i det som fremstår mer som et oppslagsverk enn en lærebok. Flere kjente fagpersoner er representert.

  Bidragsyterne begynner med fysiologi og aldringsprosesser og tar opp sosiale og strukturelle aspekter rundt eldre og tilpasning og begrensninger i samfunnet. Selv om en del er preget av amerikanske forhold, er likevel mye av stoffet allment nyttig. Etikk og vurdering rundt livets sluttfase gir et helhetlig perspektiv, selv om det ikke finnes «fasitsvar».

  Flere av kapitlene innledes med illustrerende kasuistikker. De fleste kapitlene er godt utstyrt med referanser og jevnt over god bruk av illustrasjoner og tabeller. Innbindingen er god, og papiret er solid. Det er mye bra stoff mellom permene.

  En kritisk merknad kan være at mye av stoffet finnes i alle lærebøker i kirurgi. Jeg savner derfor enkelte steder en mer penetrerende tilnærming og spesifikt søkelys på det geriatriske aspektet. En del påstander som «well tolerated» og «low mortality» hos eldre med referanser til serier fra Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Mayo Clinic og Johns Hopkins Hospital savner en bredere diskusjonsflate. Vel er nordmenn født med ski på beina, men ikke alle går like fort som Petter Northug og Marit Bjørgen. Slik vil også de fleste sykehus operere (bokstavelig talt) rundt «medianen». Eldre kan tåle en gitt operasjon, men ikke komplikasjonene, og den totale risikovurderingen blir derfor annerledes.

  De fleste illustrasjonene er i svart-hvitt. Noe strengere redigering kunne nok kondensert innholdet betydelig. Enkelte redaksjonelle glipper synes også å foreligge, som at Trunkeys kommentar til skader hos eldre er kommet mellom kapitlet om medikamentbruk hos eldre og kapitlet om vanlige perioperative komplikasjoner hos eldre. Kommentaren burde stått etter kapitlet hvor man spesifikt omtaler behandling av skader hos eldre.

  Dette er ikke en bok som man leser fra perm til perm, men som totalt sett er informerende, og hvor enkeltkapitler vil være av stor nytte til fordypning og/eller oppfriskning. Boken bør være tilgjengelig på alle kirurgiske avdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media