Krevende diagnostikk – viktig diagnose

Noe å lære av Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er lite sannsynlig at en frisk pasient som ikke tidligere har hatt psykiatriske problemer, blir manisk i slutten av 50-årsalderen uten at det er et organisk grunnlag for det.

  Den somatiske diagnostikken kan være krevende. Det er nødvendig å utrede mulige nevrologiske, metabolske, medikamentelle og rusmiddelrelaterte årsaker. Pasienten hadde tidlig symptomer som redusert kraft og ustø gange som pekte i nevrologisk retning. Mange tilstander vises ikke ved CT, og noe sjeldnere heller ikke ved MR. Spinalpunksjon bør foretas tidlig.

  Antistoffutviklingen ved borreliose er sen, og negativ serologisk prøve er hyppig, særlig tidlig i sykdomsfasen (1). Inkubasjonstiden kan være lang, slik at pasienten i mange tilfeller ikke er kjent med eksponering. De diagnostiske utfordringene kan illustreres ved at sykdommen også kalles «den nye store sykdomsimitatoren». Nevroborreliose er blitt den hyppigste nevroinfeksiøse tilstanden i Europa der smittekilden er en vektor (2). Forekomsten er økende, noe som trolig henger sammen med endret vegetasjon og mildere klima.

  De vanligste psykiatriske symptomene er tretthet og depresjon, men panikkanfall, schizofreniliknende symptomer og hallusinasjoner kan også forekomme (2).

  Pasienten ble innlagt to måneder senere med mistanke om depresjon, men diagnosen ble ikke bekreftet. Derimot var hun preget av tretthet, som er en vanlig følgetilstand som kan vare lenge. Det er også påvist regional hypoaktivitet med hensyn til blodforsyning og metabolisme, særlig i temporal- og parietallappene og i det limbiske system etter gjennomgått behandling (3).

  I tillegg til nevrologiske og psykiatriske symptomer er særlig hudmanifestasjoner vanlige, men også hjerte og ledd kan affiseres.

  Selv om prognosen vanligvis er god, kan en snikende utvikling medføre at flere hjerneområder kan bli affisert før diagnose og behandling, med protrahert forløp som følge.

  Behandlingen kan være vanskelig fordi bakterien har utviklet mange forsvarsmekanismer. Behandlingen er ofte vellykket hvis man kommer tidlig til, men kronisk infeksjon kan være vanskelig å behandle (1).

  Det er viktig med tidlig diagnose og behandling, både for å forkorte den aktive sykdommen og å forkorte restitusjonstiden. Siden symptombildet kan være så varierende, er det nyttig at også sjeldne tilfeller, som dette, blir publisert.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media