()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Andelen voksne som oppgir å ha plager med halsbrann og sure oppstøt hver uke, er nesten doblet det siste tiåret, ifølge en ny studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

  Halsbrann og sure oppstøt er hovedsymptomene ved gastroøsofageal reflukssykdom. Vi har registrert slike plager hos nærmere 75 000 personer, hvorav 30 000 er fulgt i rundt 11 år, dvs. fra 1995 – 97 til 2006 – 09, som ledd i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) (1).

  I studieperioden økte andelen som anga disse symptomene med 30 %, mens andelen som anga alvorlige symptomer økte med 24 %. Andelen som anga symptomer minst ukentlig økte med 47 %. Symptomene økte for både kvinner og menn og i alle aldersgrupper, men de mest alvorlige plagene økte først og fremst blant middelaldrende.

  For første gang har man også hatt mulighet til å se på hvor ofte nye plager med halsbrann og sure oppstøt oppstår i befolkningen, og hvor vanlig det er at disse plagene blir borte uten behandling. For hvert år i 11-årsperioden fikk 3 % nye plager, mens 0,23 % fikk alvorlige plager. Risikoen for å få nye symptomer var lavest blant kvinner under 40 år, men kvinnene hadde større risiko for å få nye plager med økende alder. Kvinner i aldersgruppen 60 – 69 år hadde størst risiko for å få nye alvorlige symptomer.

  I løpet av studieperioden forsvant symptomene uten bruk av medisiner hos vel 2 % årlig. Kvinner under 40 år var de som lettest ble kvitt plagene uten medisiner. For både kvinner og menn var sjansen for å bli kvitt plagene uten bruk av medisiner mindre med økende alder, men dette gjaldt særlig for kvinner.

  Den økende forekomsten av halsbrann og sure oppstøt kan delvis forklares med økt forekomst av overvekt og fedme i befolkningen. Funnene er bekymringsfulle, siden symptomene kan bidra til økt forekomst av kreft i spiserøret i vår del av verden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media