Nye spesialister

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Allmennmedisin

  Vedtak mottatt fra Helsedirektoratet i perioden 1.1. – 31.1.2012. Øverføring av spesialistgodkjenning fra et annet land er angitt ved navn på land.

  Allmennmedisin

  Allmennmedisin

  Gøthesen, Stig

  Heistad, Tom

  Kjelling, Stefan

  Omland, Gerd Signy Solberg

  Tuncher, Szelvinaz

  Veholmen, Kjersti

  Allmennmedisin – fornyelse

  Allmennmedisin – fornyelse

  Angen, Per Kristian

  Auel, Iris Marianne

  Brevig, Leif Harald

  Flottorp, Signe Agnes

  Fossesholm, Gunhild Therese

  Frydenberg, Karin

  Grandell, Gunnar Urban

  Hagen, Karoline van der

  Handeland, Kari

  Hauge, Harald

  Hellum Inger Nora

  Hoel, Aud Marie

  Hofset, Per

  Holm, Arne

  Holmås, Kathe Helland

  Iden, Kristina Riis

  Johnsen, Vidar

  Jørgensen, Anne Marie Bom

  Karlsen, Anne Signe Øren

  Kielland, Geir

  Landvik, Torgeir

  Leversund, Jan

  Lien, Knut

  Lindebø, Roald

  Maleki, Nima

  Myrhaugen, Else Marie

  Schjøth, Kirsten Margrethe

  Schmidt-Melbye, Torgeir

  Skagestad, Dag Steinar

  Slettum, John

  Syverstad, Dag Eivind

  Sægrov, Bodil Hagen

  Sørumshagen, Lars

  Tandstad, Hermod

  Tresselt, Finn-Egil

  Wehinger, Anton

  Anestesiologi

  Anestesiologi

  Furubacke, Bengt Anders – Sverige

  Håkansson, Boris Lars-Olof – Sverige

  Linden, Svante Johan Olof – Sverige

  Rimstad, Ivan Jonassen

  Romlin, Birgitta Sofia – Sverige

  Arbeidsmedisin

  Arbeidsmedisin

  Schauer, Mantas Citavicius

  Barnesykdommer

  Barnesykdommer

  Øvregaard, Lars Even Øhrn

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Fysikalsk medisin og rehabilitering

  Hunger, Andreas

  Salopek, Marina

  Skoglund, Bengt Johan Torsten – Sverige

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Fødselshjelp og kvinnesykdommer

  Hjarne, Linn Brakstad

  Gastroenterologisk kirurgi

  Gastroenterologisk kirurgi

  Bertelsen, Claus Anders – Danmark

  Goscinski, Mariusz

  Wakker, Rene Charles – Tyskland

  Generell kirurgi

  Generell kirurgi

  Ramirez, Jeronimo Stefan Acosta – Sverige

  Hjertesykdommer

  Hjertesykdommer

  Schei, Morten Alexander

  Vahedi, Farzad – Sverige

  Hud- og veneriske sykdommer

  Hud- og veneriske sykdommer

  Zwolinski, Danuta – Sverige

  Indremedisin

  Indremedisin

  Almaas, Vibeke Marie

  Bugge, Anders Standal

  Gullaksen, Janecke

  Jørgensen, Silje

  Kösters, Jan Peter

  Vahedi, Farzad – Sverige

  Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi

  Westin, Andreas Austgulen

  Medisinsk biokjemi

  Medisinsk biokjemi

  Distante, Sonia

  Ortopedisk kirurgi

  Ortopedisk kirurgi

  Larsson, Jonas Anders

  Miller, Yoav

  Thorkildsen, Joachim

  Patologi

  Patologi

  Boyadzhieva-Pavlova, Emiliya Vasileva – Bulgaria

  Schoenfeldt, Arnd Rudolf – Sverige

  Psykiatri

  Psykiatri

  Hyldahl, Janaki – Danmark

  Ågren, Grace Margareta – Sverige

  Radiologi

  Radiologi

  Czech, Andre Philipp – Tyskland

  Kristensen, Mariana Obreja – Danmark

  Lange, Christine – Tyskland

  Løkke, Ruth Jeanette Våler

  Thomassen, Eigil – Danmark

  Tulipan, Andreas Julius

  Nye veiledere

  Nye veiledere

  Følgende ble godkjent i sentralstyrets møte 18.1. 2012

  Psykoterapiveileder i kognitiv terapi

  Psykoterapiveileder i kognitiv terapi

  Kristensen, Unn Beate

  Larsson, Anna Ulrika

  Skinnemoen, Odd Erik

  Veileder i gruppepsykoterapi

  Veileder i gruppepsykoterapi

  Sevatdal, Maleen Geck

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media