Nye spesialister

Artikkel

Vedtak mottatt fra Helsedirektoratet i perioden 1.1. – 31.1.2012. Øverføring av spesialistgodkjenning fra et annet land er angitt ved navn på land.

Allmennmedisin

Gøthesen, Stig

Heistad, Tom

Kjelling, Stefan

Omland, Gerd Signy Solberg

Tuncher, Szelvinaz

Veholmen, Kjersti

Allmennmedisin – fornyelse

Angen, Per Kristian

Auel, Iris Marianne

Brevig, Leif Harald

Flottorp, Signe Agnes

Fossesholm, Gunhild Therese

Frydenberg, Karin

Grandell, Gunnar Urban

Hagen, Karoline van der

Handeland, Kari

Hauge, Harald

Hellum Inger Nora

Hoel, Aud Marie

Hofset, Per

Holm, Arne

Holmås, Kathe Helland

Iden, Kristina Riis

Johnsen, Vidar

Jørgensen, Anne Marie Bom

Karlsen, Anne Signe Øren

Kielland, Geir

Landvik, Torgeir

Leversund, Jan

Lien, Knut

Lindebø, Roald

Maleki, Nima

Myrhaugen, Else Marie

Schjøth, Kirsten Margrethe

Schmidt-Melbye, Torgeir

Skagestad, Dag Steinar

Slettum, John

Syverstad, Dag Eivind

Sægrov, Bodil Hagen

Sørumshagen, Lars

Tandstad, Hermod

Tresselt, Finn-Egil

Wehinger, Anton

Anestesiologi

Furubacke, Bengt Anders – Sverige

Håkansson, Boris Lars-Olof – Sverige

Linden, Svante Johan Olof – Sverige

Rimstad, Ivan Jonassen

Romlin, Birgitta Sofia – Sverige

Arbeidsmedisin

Schauer, Mantas Citavicius

Barnesykdommer

Øvregaard, Lars Even Øhrn

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Hunger, Andreas

Salopek, Marina

Skoglund, Bengt Johan Torsten – Sverige

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Hjarne, Linn Brakstad

Gastroenterologisk kirurgi

Bertelsen, Claus Anders – Danmark

Goscinski, Mariusz

Wakker, Rene Charles – Tyskland

Generell kirurgi

Ramirez, Jeronimo Stefan Acosta – Sverige

Hjertesykdommer

Schei, Morten Alexander

Vahedi, Farzad – Sverige

Hud- og veneriske sykdommer

Zwolinski, Danuta – Sverige

Indremedisin

Almaas, Vibeke Marie

Bugge, Anders Standal

Gullaksen, Janecke

Jørgensen, Silje

Kösters, Jan Peter

Vahedi, Farzad – Sverige

Klinisk farmakologi

Westin, Andreas Austgulen

Medisinsk biokjemi

Distante, Sonia

Ortopedisk kirurgi

Larsson, Jonas Anders

Miller, Yoav

Thorkildsen, Joachim

Patologi

Boyadzhieva-Pavlova, Emiliya Vasileva – Bulgaria

Schoenfeldt, Arnd Rudolf – Sverige

Psykiatri

Hyldahl, Janaki – Danmark

Ågren, Grace Margareta – Sverige

Radiologi

Czech, Andre Philipp – Tyskland

Kristensen, Mariana Obreja – Danmark

Lange, Christine – Tyskland

Løkke, Ruth Jeanette Våler

Thomassen, Eigil – Danmark

Tulipan, Andreas Julius

Nye veiledere

Følgende ble godkjent i sentralstyrets møte 18.1. 2012

Psykoterapiveileder i kognitiv terapi

Kristensen, Unn Beate

Larsson, Anna Ulrika

Skinnemoen, Odd Erik

Veileder i gruppepsykoterapi

Sevatdal, Maleen Geck

Anbefalte artikler