God kompetanse gir god kvalitet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Min visjon for fremtiden er en sterk offentlig sykehustjeneste som i tillegg til å levere høy kvalitet er fremragende på kommunikasjon og ledelse.

  Hege Gjessing ser for seg en sterk offentlig sykehustjeneste. Foto Einar Nilsen
  Hege Gjessing ser for seg en sterk offentlig sykehustjeneste. Foto Einar Nilsen

  Det er de ansatte og den kompetansen de ansatte har, som gir god pasientbehandling. Det å lede i sykehus skal derfor i stor grad handle om å forvalte og utvikle kompetansen, dvs. menneskene, på best mulig måte. Og da er det interessant og egentlig litt foruroligende at nødvendig nøkkelkompetanse i liten grad er spesifisert av helseforetakene, sa Legeforeningens president Hege Gjessing til en fullsatt forsamling under NSH (Norsk sykehus- og helsetjenesteforening) sitt 75-årsjubileum. Helsereformen som ledelsesreform var blant temaene som ble diskutert.

  – Vårt inntrykk er at helseforetakene mangler oversikt over hvilke ressurser som blir brukt til dette formålet, hvor de blir brukt, og om ressursbruken gir ønsket effekt. Manglende satsing på kompetanse som den viktigste innsatsfaktoren for god pasientbehandling, illustrerer at det innholdsmessige ikke har stått i fokus siden sykehusreformen, sa Gjessing.

  Avhengig av flinke ledere

  Avhengig av flinke ledere

  – Det er avgjørende at sykehusene nå begynner å jobbe systematisk med dette. Det er et ledelsesansvar, og det er ekstra viktig når vi forventer at knapphet på helsepersonell vil være blant de viktigste utfordringene helsesektoren står overfor i årene fremover. De ansattes kompetanse har direkte innvirkning på kvaliteten, og kompetanseutvikling gjør at legene og sykepleierne blir bedre i jobbene sine.

  Kompetanse er også viktig for ledere. Vi er avhengige av flinke ledere som trives i jobbene sine. Det kommer nå overbevisende kunnskap om sammenhengen mellom god medisinskfaglig ledelse og god kvalitet på sykehustjenestene. De mest åpenbare grunnene til at disse lederne har en positiv effekt, er at de har stor forståelse for virksomheten og at de snakker samme språk som helsepersonellet. Ledere med medisinsk bakgrunn forstår godt hvilke utfordringer klinikken står overfor.

  Sykehusreformen var en av de virkelig store reformene. Legeforeningen støttet hovedgrepene i reformen. Vi støttet statlig eierskap og vi støttet organiseringen i helseforetak. Planen med denne organiseringen var at sykehusene skulle bli mer fristilte og mer autonome. Vi mente det var viktig og riktig å gi foretakene tydelige rammer, og å gi dem ansvar for egne budsjetter og frihet til å prioritere innenfor ansvarsområdet. Samtidig la vi vekt på at denne store omgjøringen av strukturen ikke var nok. Det var også nødvendig med en «innholdsreform» en utvikling av tjenestetilbudet, og god pasientbehandling. Departementet jobbet med innholdsdelen av reformen, men det kom aldri noen innholdsreform. Kanskje er tiden nå inne til å hente denne frem igjen fra skuffen, sa Gjessing.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media