()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Langt flere fødsler i Kina skjer nå i sykehus. Spedbarnsdødeligheten er kraftig redusert.

  Siden 2000 har kinesiske myndigheter oppfordret kvinner til å føde i sykehus eller andre fødeinstitusjoner, og sykehusfødsler er nå normen i store deler av landet. En studie som nylig er publisert i The Lancet, omfattet 9  % av alle levendefødte i perioden 1996 – 2008 og viste en reduksjon i spedbarnsdødelighet på hele 62  % (1). Andel dødsfall de fire første leveukene ble redusert fra 24,7 per 1 000 (i 1996) til 9,3 per 1 000 (i 2007 – 08). Barn født i sykehus hadde 2 – 3 ganger lavere risiko for å dø i spedbarnsperioden enn barn født utenfor sykehus.

  – Det skjer noe med verdens spedbarnsdødelighet, sier Ola Didrik Saugstad, som er professor ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Oslo universitetssykehus. Flere land som tidligere hadde høy dødelighet, rapporterer nå om fallende dødelighetsrater. Likevel kommer ikke FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten under fem år med to tredeler innen 2015 til å bli nådd, sier Saugstad. – Dette skyldes først og fremst at nyfødtdødeligheten ikke faller tilstrekkelig. Det er på dette området ressursene særlig må settes inn. På verdensbasis tar infeksjoner, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og fødselsasfyksi livet av rundt 3,3 millioner nyfødte hvert år.

  En viktig årsak til fremgangen i Kina er bedre organisering og flere sykehusfødsler, mener Saugstad. – I tillegg er underernæring eliminert og infeksjoner sterkt begrenset. Den kinesiske fremgangen kan stimulere til økt innsats i andre land, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media