()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er glutenoverfølsomhet involvert i patogenesen ved irritabel tarm-syndrom?

  Mange personer med irritabel tarm-syndrom forteller at de er bedre når de holder seg til glutenfri kost. En ny studie fra Australia tyder på at det kan være en sammenheng (1).

  Studien omfattet 34 pasienter med irritabel tarm-syndrom og selvrapportert glutenoverfølsomhet. Cøliaki ble utelukket ved negativ genotypetesting for HLA-DQ8/-DQ2 og/eller normale duodenalbiopsier. Alle pasientene fulgte glutenfri diett og hadde oppnådd god symptomkontroll. De ble randomisert til å spise en muffins og to brødskiver med eller uten gluten ekstra hver dag i seks uker.

  Gruppen som fikk gluten, opplevde klart dårligere symptomkontroll enn placebogruppen (p = 0,001). Pasientene i glutengruppen var gjennomgående mer plaget av smerte, oppblåsthet, avføringsproblemer og tretthet, mens graden av flatulens og kvalme var lik. Det ble ikke påvist forskjeller i målte biomarkører, slik som antistoffer mot endomysium, vevstransglutaminase og gliadin, høysensitivt CRP, intestinal permeabilitet og fekalt laktoferrin, mellom de to gruppene.

  – Det er for tiden stor internasjonal interesse for glutenintoleranse uten cøliaki, som på engelsk gjerne kalles «non-celiac gluten sensitivity», sier overlege Knut E.A. Lundin ved Seksjon for gastromedisin, Oslo universitetssykehus. Enkelte data tyder på at tilstanden rammer 5 – 6 % av befolkningen. Salget av glutenfrie matvarer øker sterkt og langt mer enn veksten av antallet cøliakere tilsier, sier han.

  – Studien er den første randomiserte, dobbeltblindede placebokontrollerte undersøkelsen innen feltet og er derfor et verdifullt bidrag. Med økende evidens for at glutenintoleranse uten cøliaki faktisk eksisterer, kan vi konsentrere oss om den spennende jakten på mekanismene bak tilstanden, sier Lundin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media