()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mandag 14.11. 2011 mottok vi det triste budskapet at vår kjære venn og kollega, overlege Svein Hoel var død, bare 72 år gammel.

  Svein var født og oppvokst på Finnsnes, der han hadde sin skolegang og tok examen artium. Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo 1967. Turnustjenesten hadde han ved sykehuset i Namsos og på Finnsnes. Han arbeidet ved Narvik sykehus og var en tid assisterende fylkeslege i Finnmark. Spesialistutdanningen tok han ved Regionsykehuset i Trondheim.

  Svein kom til Vesterålen i 1978 som sjef for Medisinsk avdeling, Stokmarknes sykehus. Avdelingen sto da i fare for å bli nedlagt på grunn av mangel på leger. I løpet av få år lyktes han med å bygge opp en solid avdeling gjennom å rekruttere leger og legge til rette for at de trivdes og ble værende. Svein skapte grunnlaget for den stabile spesialistdekningen avdelingen og Vesterålen fortsatt nyter godt av.

  Svein har, i flere sammenhenger, bidratt sterkt til den faglige utviklingen av indremedisinen ved sykehuset. Han var i front da dialyse i 1978 ble startet opp ved sykehuset vårt. Han innførte også skopiundersøkelser av mage og tarm. Han ledet an i innføringen av moderne hjertemedisin og hjerteovervåking og i samarbeid med Kirurgisk avdeling gjeninnførte han behandling med innsetting av permanent pacemaker. Han var en av initiativtakerne til å skaffe sykehuset den første CT-maskinen, og stilte villig opp med faglig informasjon på Folkeaksjonens møter.

  Gjennom hele sin virketid bidro Svein sterkt til utdanningen av nye leger. Utallige legestudenter, turnusleger og assistenleger har nytt godt av hans store faglige kunnskap, som han villig delte med alle. Han var faglig mentor for alle leger ved avdelingen. De som spurte Svein om råd, eller diskuterte faglige utfordringer med ham, fikk alltid gode og gjennomtenkte svar.

  Svein var oppdatert på den medisinske utviklingen. Han leste mye, både faglitteratur og annen litteratur. Den kunnskapen han tilegnet seg, ga han videre til kollegene og bidro til et sterkt faglig miljø. Svein hadde en utrolig oversikt over det som rørte seg, både i tiden og i faget, og et sikkert blikk for hva som var riktig å satse på og hva det ikke var verdt å bruke tid og energi på.

  Svein Hoel har gjennom sitt virke i mer enn 30 år gjort en verdifull innsats både for sykehuset og for regionen Vesterålen. Vi er heldige som fikk ha Svein som venn og kollega og er ham stor takk skyldig.

  Våre tanker går nå til Anne-Katrine og familien. Vi lyser fred over Svein Hoels minne.

  På vegne av tidligere kolleger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media