()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alvorlig skadede pasienter bør mottas av et traumeteam ved ankomst i sykehus. Ved å dele traumeteamet kan pasientsikkerheten bedres og ressursbruken reduseres. Dette viser en ny studie fra Stavanger universitetssjukehus.

  De fleste norske sykehus har dedikerte traumeteam som alarmeres når potensielt alvorlig skadede pasienter ankommer sykehuset. Dette teamet består ofte av mange personer, og bruken er ressurskrevende. Overforbruk kan redusere kapasiteten for annen elektiv eller akutt virksomhet, mens man ved underforbruk risikerer tidstap i diagnostikk og behandling av alvorlig skadede pasienter.

  Ved Stavanger universitetssjukehus har Marius Rehn og kolleger gjennomført en endring i alarmeringspraksis og etablert en todeling av teamet, der et mindre team tar imot pasienter med usikkert behov for akutte intervensjoner (1). Det ble laget en aktiveringsprotokoll med vekt på pasientens fysiologiske tilstand. I løpet av studieperioden ga denne systemendringen mindre underforbruk, en svak økning i overforbruk og signifikant redusert samlet ressursbruk. Dette kan ha sammenheng med økt vektlegging på effektiv traumehåndtering i organisasjonen. Ved å redusere terskelen for tilgang til systematisk skadevurdering anerkjenner man usikkerheten det er å jobbe utenfor sykehus. Forfatterne var tilfreds med at underforbruket ble betydelig redusert og overforbruket av ressurser på pasienter med mindre skader ble redusert.

  Tilgangen til traumeregisterdata har vært en forutsetning for denne kvalitetsforbedringsstudien og viser hvor viktig det er å satse på traumeforskning.

  Trafikkulykke som eneste kriterium predikerer alvorlig skade dårlig og bidrar også i denne studien til betydelig overforbruk av traumeteamet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media