()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den populasjonsbaserte metoden eSnurra beregner termin mer nøyaktig enn eldre metoder.

  Sikker fastsettelse av fødselstermin er et av spørsmålene rutineundersøkelsen rundt svangerskapsuke 17 – 19 skal gi svar på, og det er viktig at metodene som brukes ikke gir systematiske feil. Inger Økland som er overlege ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus, har undersøkt tre modeller for terminbestemmelse som brukes i kombinasjon med ultralydundersøkelse i sin doktoravhandling.

  Økland og medarbeidere har i tre studier sett på målinger fra til sammen 73 400 ultralydundersøkelser utført i Trondheim, Stavanger og i Oppland. De beregnet antatt fødselstermin med de to tradisjonelle metodene Snurra og Terminhjulet, og i to av studiene har de i tillegg brukt den nyere metoden eSnurra. Beregnet termin med de tre ulike metodene ble sammenliknet med faktisk fødselstidspunkt.

  – Resultatene viste at de to tradisjonelle modellene, Snurra og Terminhjulet, ga systematiske avvik i terminberegningen. Avvikene var på 0 – 4 dager og varierte med fosterstørrelsen på undersøkelsestidspunktet. Snurra beregnet gjennomgående termin for sent, mens Terminhjulet beregnet termin for tidlig. eSnurra derimot, predikerte stabile, korrekte ultralydterminer, uavhengig av fosterstørrelsen ved undersøkelsen, og avviket mellom fødselstidspunkt og ultralydtermin var stort sett mindre enn ett døgn.

  Diskusjonen om de overtidige har vært aktuell i mange år, men det blir paradoksalt å diskutere hvilken dag etter termin vi skal velge for kontroll eller induksjon så lenge ulike metoder fastsetter terminen til forskjellige dager. Å fastsette ultralydtermin for tidlig resulterer i at flere må kontrolleres og induseres unødvendig, noe som øker risikoen for kvinnene og belastningen på fødeavdelingene. Vi mener det nå er dokumentert at eSnurra er den beste metoden for terminbestemmelse i Norge, sier Økland.

  Disputas

  Inger Økland disputerte for dr.philos.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 13.1. 2012. Tittelen på avhandlingen er Biases in second-trimester ultrasound dating related to prediction models and fetal measurements.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media