Doktoravhandlinger

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Ole Marius Ekeberg, ph.d. Rotator cuff disease; aspects concerning injection treatment, outcome assessment and short term prognosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Danmark, Hanne Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Johan Stanghelle, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Erik Bautz-Holter og Jens Ivar Brox.

  Benthe Sjøli, ph.d. Diagnostic and prognostic use of myocardial strain in patients with acute myocardial infarction. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ketil Grong, Institutt for kirurgiske fag, Haukeland universitetssykehus, Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Odd Geiran, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Harald Brunvand og Thor Edvardsen.

  Kirsti Tøien, ph.d. Health related quality of life, psychological distress and return to work after trauma. A one-year follow up study from a Norwegian trauma referral centre. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ingegerd Bergbom, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, Sverige, Audny Anke, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø og Egil Wilhelm Martinsen, Avdeling for forskning og utvikling, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus.

  Veiledere: Øivind Ekeberg og Inger Schou Bredal.

  Birgitte Seip, ph.d. Improving the quality of gastrointestinal endoscopy service. A study of the Norwegian quality assurance programme for gastrointestinal endoscopies (Gastronet). Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Roland Valori, Gloucestershire Royal Hospital, Storbritannia, Gro Jamtvedt, Kunnskapssenteret, Oslo og Arild Nesbakken, Kreft- og kirurgiklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Geir Hoff, Michael Bretthauer og Jan C. Frich.

  Mona Bekkhus, ph.d. Pre- and postnatal risk research and behaviour problems in early childhood. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Louise Arseneault, King''s College London, Storbritannia, Hans Koot, VU University Amsterdam, Nederland og Anne Mari Torgersen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anne Inger Helmen Borge og Edward D. Barker.

  Lavinia Athanasiu, ph.d. Whole genome analysis of genetic susceptibility factors in psychotic disorders. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gregers Wegener, Center for psykiatrisk forskning, Aarhus Universitet, Danmark, Vessela N. Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og Ted Reichborn-Kjennerud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Srdjan Djurovic, Ole A. Andreassen og Vidar M. Steen.

  Kristin Bakke Lysdahl, ph.d. Forbruk og nytte av bildediagnostiske undersøker. Kvantitative studier og normative overveielser. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 31.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Håkan Geijer, Universitetssjukhuset i Ôrebro, Sverige, Karen Rosendahl, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og Eli Feiring, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Bjørn Morten Hofmann, Hilde Merethe Olerud og Harald Grimen.

  Kari Lima, ph.d. The 22q11.2 Deletion syndrome clinical, immunological, endocrine and dental aspects. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 1.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Solveig Oskarsdottir, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg, Sverige, Unni Syversen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Egil Haug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tore G. Abrahamsen og Ivar Følling.

  Trond Vartdal, ph.d. Early assessment of infarct size and left ventricular remodeling by strain echocardiography. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 2.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Lars Køber, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, København, Danmark, Henrik Schirmer, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og Sverre Erik Kjeldsen, Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Thor Edvardsen og Kai Andersen.

  Ramune Grambaite, ph.d. Preclinical and mild cognitive impairment: neuropsychological profiles and biomarkers. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 2.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ove Almkvist, Stockholms universitet, Sverige, Asta Håberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ivar Reinvang og Tormod Fladby.

  Beate Skinningsrud, ph.d. Genetic mapping in Addison’s disease and other autoimmune disorders. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 2.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Anna Wedell, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Åsa Torinsson Naluai, Sahlgrenska Akademin, Göteborg, Sverige og Jens Bollerslev, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Dag Erik Undlien, Eystein Sverre Husebye og Thore Egeland.

  Jan Otto Beitnes, ph.d. Cell therapy in acute myocardial infarction. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jens Kastrup, Hjertecenteret, Rigshospitalet, København, Danmark, Reidar Winter, Hjerteklinikken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige og Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Svend Aakhus og Jan E. Brinchmann.

  Ann Christin Gjerstad, ph.d. Is skin conductance a predictor of arousal, noxious stimuli and pain in the sedated and anaesthetized patient? Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Rolf Sandin, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Arne Tjølsen, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen og Eirik Helseth, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Rolf Sandin, Arne Tjølsen og Eirik Helseth.

  Halldóra Jónsdóttir, ph.d. Adherence to pharmacological treatment in patients with severe mental disorders. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Tone Tangen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, Terje Øiesvold, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø og Jørgen Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Ole. A. Andreassen, Svein Friis og Stein Ojordsmoen.

  Christine Sachs-Olsen, ph.d. Exhaled markers of airway inflammation. Helpful in diagnosis and characterisation of asthma and allergy in childhood? Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 8.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Felix H. Sennhauser, Kinderspital Zürich-Eleonorenstiftung, Zürich, Sveits, Angela Simpson, Education and Research Centre, University of Manchester, Storbritannia og Frode L. Jahnsen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kai-Håkon Carlsen og Karin C. Lødrup Carlsen.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Zhe Xing, ph.d. Bone tissue engineering: in vitro and in vivo studies of the role of endothelial cells and surface modification of copolymer scaffolds. Utgår fra Institutt for klinisk odontologi. Disputas 18.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Klaus Gotfredsen, Universitetet i København, Danmark, Alpdogan Kantarci, Forsyth Institute, Boston, USA og Kristin Klock, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Kamal Mustafa, Kristina Fyrberg Arvidson, Sølve Hellem og Zhuang-qun Yang.

  Kurt Hanevik, ph.d. Post-giardiasis functional gastrointestinal disorders and chronic fatigue syndrome – clinical symptoms, inflammation and immune responses. Utgår fra Institutt for indremedisin. Disputas 20.1. 2012.

  Veiledere: Nina Langeland, Trygve Hausken og Einar Kristoffersen.

  Line L. Haugan Moi, ph.d. Endocrine treatment of breast cancer. Tamoxifen metabolism, steroid receptor coactivators and growth factor receptors. Utgår fra Hormonlaboratoriet, Haukeland universitetssykehus og Institutt for indremedisin. Disputas 27.1. 2012.

  Veiledere: Gunnar Mellgren og Ernst A. Lien.

  Mai Lill Suhr Lunde, ph.d. Multi-national gene expression profiling of oral squamous cell carcinomas – Biological pathways regardless of differences related to life-style and ethnicity. Utgår fra Institutt for biomedisin og Institutt for klinisk odontologi. Disputas 2.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Gunbjørg Svineng, Universitetet i Tromsø, Harald Osmundsen, Universitetet i Oslo og Knut Teigen, Universitetet i Bergen.

  Elin Hestvik, ph.d. Helicobacter pylori and faecal calprotectin in apparently healthy and HIV-infected Ugandan children. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 3.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Susan Bunn, Royal Victoria Infirmary, Newcastle upon Tyne, Storbritannia, Ketil Størdal, Sykehuset Østfold og Trond Markestad, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Thorkild Tylleskär, James Tumwine, Edda Olafsdottir og Lena Grahnquist.

  Maria Sandhaug, ph.d. Funksjonsnivå etter traumatisk hjerneskade. Utgår fra Sørlandet Sykehus Kristiansand og Universitetet i Agder. Disputas 3.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Unni Sveen, Oslo universitetssykehus, Grace I. Romsland, Sunnaas Sykehus og Jan Sture Skouen, Universitetet i Bergen.

  NTNU

  NTNU

  http://nettopp.ntnu.no/?kat=N_DISP

  Guro Aune, ph.d. Clinical, pathological, and molecular classification of ovarian carcinoma. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Seija Grenman, Turku University Hospital, Turku, Finland, Lars Akslen, Haukeland universitetssjukehus og Ingunn Bakke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Unni Syversen.

  Ingrid Alsos Lian, ph.d. Mechanisms involved in the pathogenesis of pre-eclampsia and fetal growth restriction. Transcriptional analyses of placental and decidual tissue. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ganesh Acharya, Universitetet i Tromsø, Helena Åkerud, Uppsala Universitet og Arne Sandvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veiledere: Rigmor Austgulen og Mette Langaas.

  Karin Solvang-Garten, ph.d. X-ray Repair Cross-Complementing protein 1 – the role as a scaffold protein in base excision repair and single strand break repair. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 3.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Patricia L. Opresko, University of Pittsburgh, USA, Arne Klungland, Universitetet i Oslo og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  Veileder: Marit Otterlei.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Margrete Gaski, ph.d. Aspects of health services in Sami areas. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 26.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Jens Ivar Nergård, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø, Roar Johnsen, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Magritt Brustad, Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Hildegunn Norbakken Granslo, ph.d. Staphylococcus epidermidis – virulence factors and innate immune responses. Utgår fra Det helsevitenskapelige fakultet. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Christoph Härtel, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lübeck, Tyskland, Eleanor J. Molloy, Royal College of Surgeons of Ireland, National Maternity Hospital, Irland og Gunnar Skov Simonsen, Avdeling mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

  Heidi Tiller, ph.d. New clinical aspects of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia: Platelet antibodies may harm more than platelets – how to detect and prevent pregnancies at risk? Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 27.1. 2012.

  Bedømmelseskomité: Ellen van der Schoot, Experimental Immunohematology, Sanquin Blood Supply Foundation Research, Amsterdam, Nederland, Guttorm Haugen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Anne Sameline Grimsgaard, Klinisk forskningssenter, Fag og forskningssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

  Øystein Klemetsen, ph.d. Design and evaluation of a medical microwave radiometer for observing temperature Gradients subcutaneously in the human body. Utgår fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Disputas 1.2. 2012.

  Bedømmelseskomité: Mikael Persson, Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sverige, Thomas Langø, Medisinsk teknologi, SINTEF Teknologi og samfunn og Frank Melandsø, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media