Minileder

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Airazat M. Kazaryan
Bjørn Edwin
Knut Strømsøe
Per Kristian Faksvåg
Eirik Torheim
Roar Dyrkorn
Pål-Didrik Hoff Roland
Dag Tveitnes
Reidar Hjetland
Knut Øymar
Dag Tveitnes
Reidar Hjetland
Knut Øymar
Susanne Gjeruldsen Dudman
Kirsti Vainio
Katrine Gauer
Kjell-Ivar Helgestad
Christian Wirsching
Ketil Størdal
Stig Eilert Paulsen
Joar Øveraas Halvorsen
Arne E. Vaaler
Ole Bernt Fasmer
Kåre Ertresvåg

Kommentarartikkel

Jan C. Frich
Ingrid M. Middelthon
Ingrid Os

Nyheter

Trine B. Haugen

Verdens helse

Intervju

Originalartikkel

Hans Olav Melberg
Geir Godager
Fredrik Alexander Gregersen
Rune J. Ulvik
Rolf Møller
Tor Hervig

Oversiktsartikkel

Unn Kristin Haukvik
Cecilie Bhandari Hartberg
Ingrid Agartz

Medisinen i bilder

Johannes Godt
Christer Kubon
Tom Hirschberg

Kronikk

Pål Kristensen

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Nylund

Anmeldelser

Tor Ketil Larsen
Tor Brøvig Aasen
Einar Kringlen

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Gunn Marit Seberg

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen
Tove Gridset
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent

Johan Arnt Wenaas