Immunglobulin og serologiske testar

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Då dette sjukdomstilfellet på mange måtar er spesielt, både epidemiologisk (det første i Østfold) og klinisk (minner meir om Guillain-Barrés syndrom enn om skogflåttencefalitt), synest vi at diagnosen burde vore betre underbygd serologisk. Passivt overført TBE-IgG frå intravenøst immunglobulin vil forsvinne etter nokre månader, men etter gjennomgått skogflåttencefalitt ville ein vente livslang positiv TBE-IgG. Det går ikkje fram av kasuistikken om dette er kontrollert seinare, men etter vår meining ville det vere ei viktig styrking av diagnosen.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 4.3. 2013. http://tidsskriftet.no/article/2975319/

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media