R. Dyrkorn & P-D.H. Roland svarer:

Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Roland Om forfatterne

Det er positivt at apotekene tar sin informasjonsplikt på alvor og i denne sammenheng er oppmerksomme på nye legemidler generelt og antikoagulantia spesielt. Vår hensikt var ikke å skrive en fullstendig behandlingsretningslinje for nye antikoagulantia, men å tydeliggjøre at det er flere usikkerhetsmomenter forbundet med (og mellom) dem, og at det på bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon ikke er noen overbevisende grunn til å endre behandling for mange (kanskje de fleste) warfarinpasienter.

I tillegg til Helsedirektoratets publikasjon bør også forskrivende leger og rådgivende farmasøyter sette seg inn i Kunnskapssenterets rapport om de nye antikoagulantene. Der er konklusjonen: Hvilken av de orale antikoagulantene som er mest effektiv, sikrest og mest kostnadseffektiv, er høyst usikkert (1).

1

Wisløff T, Ringerike T, Hagen G et al. Effekt og kostnadseffektivitet av nye orale antikoagulantia sammenliknet med warfarin til slagforebygging hos pasienter med atrieflimmer. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 05 – 2013. www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/ (4.4.2013).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler