R. Dyrkorn & P-D.H. Roland svarer:

Roar Dyrkorn, Pål-Didrik Hoff Roland Om forfatterne
Artikkel

Det er positivt at apotekene tar sin informasjonsplikt på alvor og i denne sammenheng er oppmerksomme på nye legemidler generelt og antikoagulantia spesielt. Vår hensikt var ikke å skrive en fullstendig behandlingsretningslinje for nye antikoagulantia, men å tydeliggjøre at det er flere usikkerhetsmomenter forbundet med (og mellom) dem, og at det på bakgrunn av tilgjengelig dokumentasjon ikke er noen overbevisende grunn til å endre behandling for mange (kanskje de fleste) warfarinpasienter.

I tillegg til Helsedirektoratets publikasjon bør også forskrivende leger og rådgivende farmasøyter sette seg inn i Kunnskapssenterets rapport om de nye antikoagulantene. Der er konklusjonen: Hvilken av de orale antikoagulantene som er mest effektiv, sikrest og mest kostnadseffektiv, er høyst usikkert (1).

Anbefalte artikler