Dyreliv bak låste dører

Ole Didrik Lærum Om forfatteren
Artikkel

At gårdsfolk er glade i husdyrene sine, er selvsagt. Og forholdet folk flest har til sine kjæledyr, kan være preget av dyp og ekte kjærlighet. Men at det kan være gjensidig vennskap mellom forsker og forsøksdyr, er en overraskelse for mange.


Lærum, OD: Om megamus og menn. Scand Las NYT 10: 1 – 11, 1983.

Av Ole Didrik Lærum, Gades Institutt, Avdeling for patologi, Universitetet i Bergen, 5016-Haukeland Sykehus. Med tegninger av Inge Morild

Fig. 1.  Froskene kvekket muntert på jumbojeten og hadde riktig utbytte av reisen.

Fig. 2.  Framtida ligger i å forske på megamus. Kanskje vil det medføre overraskende resultater.

Fig. 3.  A) Forskeradelen vil etter forutgående vask av beina og søknad i 3 eksemplarer til de høyere makter få gå inn og gjøre dyreforsøk.

B) – mens pariakasten må ligge på lur bak en busk.

Fig. 4.  Forskeren satt halve natten og prøvde å få tak i den forbaskede musa som stadig forsvant nedi sluket.

Anbefalte artikler