Du kan få hjelp!

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Noen ganger kan det å være lege føles vanskelig eller tungt. Arbeidet kani perioder by på opplevelser og påkjenninger som bør bearbeides. Støttekollegaene har lang erfaring med å gi råd og støtte til leger som ønsker hjelp.

Denne logoen vil gjenfinnes i annonsene for støttekollegaordningen.

– Jeg er svært glad for at vi har en gruppe dedikerte og erfarne leger som til enhver tid er klare til å støtte og hjelpe kollegaer og medisinstudenter som har behov for det, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

Høyt arbeidspress, utbrenthet, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker og negativ medieomtale er noen av de problemstillinger leger kan møte i sin hverdag. Da er det godt å vite at det finnes kollegaer som står klar med en utstrakt hånd.

De ca. 90 støttekollegaene yter ikke legetjenester, dvs. de fører verken journal, skriver sykmeldinger, forskriver medikamenter el.l. Dersom det er behov for slike eller andre legetjenester, kan legen ta kontakt med sin fastlege eller en kollega som er med i lege-for-lege-ordningen. Dette tilbudet eksisterer fortsatt i enkelte fylker, på tross av fastlegeordningen. Støttekollegaen kan være behjelpelig med å etablere slik kontakt.

Helse- og omsorgstilbudet for leger har eksistert siden 1990-tallet. Det kan brukes av alle leger og er ikke knyttet til medlemskap i Legeforeningen.

Utvalg for legehelse

Utvalg for legehelse koordinerer fylkesavdelingenes arbeid med støtte- og helsetjenestevirksomheten til leger. De holder seg løpende orientert om arbeidets utvikling og samordner rapportering fra fylkesavdelingene.

www.legeforeningen.no/kollegastotte henvises det til anbefalt litteratur om legers helse- og arbeidsforhold. Her er det også aktuelle lenker om hjelpetilbudet i inn- og utland. Via lenkene gis fyldig informasjon om støtte- og behandlingstiltak for leger og medisinstudenter.

Evaluerer ordningen

Legeforskningsinstituttet (LEFO) evaluerer for tiden støttekollegaordningen på oppdrag fra SOP (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger) som finansierer denne.

Anbefalte artikler