Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon, tlf. 23 10 91 97, eller register@legeforeningen.no

Stein Guren Akre 22.4. 1932 – 19.1. 2013

Sivert Reidar Asphaug 8.5. 1942 – 22.11. 2012

Arild Rode Harboe 12.11. 1920 – 13.12. 2012

Sverre Husby 1.8. 1933 – 27.1. 2013

Sverre Iversen 12.4. 1925 – 6.1. 2013

Odd Larsen 28.8. 1932 – 27.1. 2013

Gunnar Kjell Lien 20.4. 1918 – 19.1. 2013

Torleiv Lygren 5.4. 1918 – 28.1. 2013

Njål Magnus Madland 24.12. 1929 – 27.1. 2013

Reidar Melsom 15.2. 1945 – 12.1. 2013

Dag Riise 14.2. 1932 – 17.1. 2013

Tarjei Knutson Rygnestad 26.7. 1954 – 2.2. 2013

Jon Sandmo 16.3. 1949 – 30.1. 2013

Per Magnus Solli 23.1. 1939 – 27.1. 2013

Anbefalte artikler