Systematisk lærebok i infeksjonsmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Warrell, David A.

  Cox, Timothy M.

  D. Firth , John

  Oxford texbook of medicine: infection

  900 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 95

  ISBN 978-0-19-965213-6

  Oxford texbook of medicine: infection er en nyutgivelse av infeksjonskapitlet i den store læreboken i indremedisin, Oxford texbook of medicine, 5. utgave (2012). Denne læreboken er en av de mest anerkjente og mest leste lærebøkene i indremedisin. Den ble første gang utgitt i 1983.

  Denne systematiske og oversiktlige læreboken i infeksjonsmedisin er på 870 sider og har 13 hovedkapitler og 121 underkapitler. Boken innledes med fire generelle kapitler: Vert-mikrobe forholdet, Pasienten med mistenkt infeksjon, Immunisering og Reise- og ekspedisjonsmedisin. I resten av teksten presenterer forfatterne de ulike virussykdommene, bakterielle sykdommer, sopp, protozoer og parasitter. Hver infeksjon er beskrevet i et eget underkapittel.

  Kvaliteten er høy idet omtalen av hver sykdom er skrevet av de fremste internasjonale ekspertene innen sitt fagfelt. Hver infeksjon omtales først med et sammendrag som gir leseren en rask og god oversikt over sykdommen. De 121 underkapitlene er bygd opp på samme måte med beskrivelse av mikrobe, patogenese, epidemiologi, kliniske manifestasjoner, diagnose, behandling og forebygging. Boken omfatter alt fra de vanlige infeksjonene vi finner i Norge, inklusive barnesykdommer, til eksotiske og nyoppdagede tropesykdommer. Den er oppdatert med nyoppdagede virussykdommer og de aktuelle utbruddene av svineinfluensa i 2009 og utbruddet i Nord-Tyskland i 2011 med hemolytisk uremisk syndrom forårsaket av E coli 0104.

  Det største minuset er at en del sentrale infeksjoner ikke er kommet med, men blitt igjen i hovedboken. Om man ønsker informasjon om urinveisinfeksjoner, endokarditt, septisk artritt, osteomyelitt eller infeksjoner i sentralnervesystemet, henvises man til organkapitlene i hovedboken. Meningokokkinfeksjoner omtales imidlertid her, i et kapittel som for øvrig er skrevet av den eneste norske bidragsyteren, Petter Brandtzæg.

  Boken er enkel, morsom å lese og lett å finne frem i. Den er samtidig detaljrik og konsis nok til at den fungerer godt både som oppslagsverk og for den som vil lære mer om de ulike infeksjonene. De over 250 fargebildene har høy kvalitet og er til god hjelp i diagnostikken av pasienter. Tabeller og plansjer bidrar ytterligere til økt forståelse. Kapitlene har henvisninger til sentrale bøker og publikasjoner.

  Infeksjonsmedisin er et globalt fag, og på grunn av økt reisevirksomhet og innvandring ser vi stadig flere importinfeksjoner. Målgruppen vil både være spesialister i infeksjonsmedisin og i mikrobiologi, i tillegg til alle som spesialiserer seg innen disse disiplinene. Medisinstudenter og helsepersonell med interesse for infeksjonssykdommer, og som er engasjert i reisemedisin og internasjonal helse, vil også kunne ha glede og nytte av boken.

  Det finnes i tillegg en nettutgave og en paperbackutgave, og prisen er overkommelig. Som nevnt over, bør leseren ha tilgang til hovedboken, Oxford textbook of medicine, for å få tilgang til en del viktige emner som ikke omtales. Den finnes også i nettutgave.

  Jeg anbefaler denne flotte boken. Oxford University Press bør imidlertid oppfordres til å ta med de andre infeksjonene fra hovedboken i neste utgave.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media