Nye antikoagulantia og informasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Roar Dyrkorn & Pål-Didrik Hoff Roland har i Tidsskriftet nr. 4/2013 en informativ artikkel om noen av utfordringene ved bruken av og overgang til de nye antikoagulasjonsmidlene (1). Det er viktig at leger som rekvirerer nye antikoagulasjonsmidler til sine pasienter, er klar over fordeler og ulemper ved disse. Inntil de nye nasjonale faglige retningslinjer innen antitrombotisk behandling foreligger bør alle forskrivende leger sette seg inn i Helsedirektoratets publikasjon Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban (2).

  Apotekforeningen var tidlig ute med å se de utfordringene som forfatterne tar opp og har i samarbeid med Apokus (Apotekenes kompetanse- og utviklingssenter) iverksatt en informasjonskampanje i alle landets apotek. Målsettingen med kampanjen er å bidra til riktig bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene samt unngå alvorlige hendelser knyttet til overganger mellom disse og warfarin. I tillegg ønsker vi å synliggjøre og dokumentere den farmasøytiske kompetansen i apotekene.

  Rent praktisk innebærer kampanjen at alle apotekkunder som kommer med resept på dabigatran, rivaroksaban og apiksaban, skal få standardisert rådgivning av farmasøyt og et informasjonsskriv. Alle apotekfarmasøyter skal ha gjennomført ekstra opplæring i tromboseprofylakse før de kan yte den utvidede rådgivningen. Både den standardiserte rådgivningen og informasjonsskrivet er utarbeidet i samarbeid med Legemiddelverket. Hensikten med informasjonsskrivet er å motivere til etterlevelse av legemiddelbehandlingen, sikre at legemiddelbrukeren opplyser helsepersonell om sin antikoagulasjonsbehandling og informere om symptomer på blødning eller blodpropp som gjør at man bør kontakte lege eller ambulanse. Farmasøyten vil i sin vurdering av resepten legge særskilt vekt på at overgangen mellom warfarin og de nye antikoagulasjonsmidlene gjøres på en trygg måte. I tillegg vil aktuell interaksjonsproblematikk følges nøye fordi de nye legemidlene innebærer andre interaksjoner enn med warfarin. Farmasøyten vil ta kontakt med forskrivende lege ved eventuell usikkerhet knyttet til behandlingen.

  Håpet er at denne informasjonskampanjen vil bidra til at risikoen for uheldige hendelser i forbindelse med de nye antikoagulasjonsmidlene kan minimeres. Vi følger apotekenes innsats nøye og har allerede sett flere eksempler på at deres innsats har avverget potensielt farlige situasjoner, f.eks. ved bruk av warfarin og et av de nye midlene sammen. Apotekene fungerer dermed som et sikkerhetsnett for pasienter som har misforstått legens anvisninger eller der det er feil i forskrivningen. I tillegg spiller apotekene en viktig rolle i å informere og motivere legemiddelbrukeren slik at han er i stand til å følge behandlingen på en trygg og god måte.

  Med denne informasjonskampanjen setter apotekene sin innsats i system slik at brukerne av en legemiddelgruppe det er grunn til å følge ekstra nøye med på, skal kunne føle seg tryggere. Vi håper og tror at Helse-Norge vil få se gode resultater av dette arbeidet.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 28.2. 2013. http://tidsskriftet.no/article/2973472/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media