Gode råd om veiledning under spesialistutdanning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

God veiledning er helt sentralt for å sikre best mulig kvalitet og mestring i spesialistutdanningen. Veiledningen skal bidra til refleksjon over egen arbeidsform og egne strategier for faglige valg.

Faksimile av lommeveilederen

– Selv om veiledningen blir gjennomført med god kvalitet ved mange sykehus, er det også veiledere som sliter med å få tid til veiledningen og som er usikre på hva innholdet skal være, sier fagsjef Åse Brinchmann-Hansen i Medisinsk fagavdeling.

Skal ha veiledning

Leger i spesialisering skal ha veiledning som del av utdanningen. På lik linje med deltakelse i internundervisningen og den praktiske tjenesten på avdelingen skal legene ha tilbud om regelmessige veiledningssamtaler med spesialist i faget. Veiledningen skal sikre kvalitet og mestring i utdanningen og være et virkemiddel for å nå målsettingen med spesialiteten. Legene skal ha fortløpende tilbakemelding på utførelse av faget og progresjon i tjenesten.

– Legeforeningen ønsker å styrke denne delen av utdanningen og stimulere flere leger til å påta seg veilederoppgaver. Heftet Hva er god veiledning? En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering håper vi vil bidra til dette, sier Åse Brinchmann-Hansen. Hun er en av redaktørene av veiledningsheftet som er vedlagt denne utgaven av Tidsskriftet.

Heftet er skrevet for å gi leger praktiske råd om gjennomføring av veiledningen. Her er forslag til temaer som egner seg for samtaler og forslag til ulike verktøy som veiledere kan nyttiggjøre seg.

Målgruppen er leger som veileder turnusleger og leger i spesialisering i sykehus. Psykiatri har egne krav til veiledning av utdanningskandidater i faget. Disse er ikke spesifikt omtalt i veiledningsheftet.

Praktisk lommeguide

Det er tidligere utarbeidet en praktisk veiledningsguide i lommeformat. Denne er nå revidert og følger også med dette Tidsskriftet. Lommeguiden inneholder blant annet forslag til elementer som kan inngå i veiledningssamtalen. Lommeguiden og veiledningsheftet er trykket i 12 000 eksemplarer. Alle overleger og leger i spesialisering mottar disse med Tidsskriftet.

Train the trainers

Høsten 2013 starter Legeforeningen kursholderkurs i medisinsk veiledningspedagogikk for leger. Hensikten er å gi deltakerne teoretisk og praktisk trening i viktige veiledningsmetoder og kvalifisere dem for selv å holde kurs for kolleger. Målgruppen er spesialister med erfaring og interesse for veiledning i sykehus. Leger som er interessert i å delta på kurset kan henvende seg til Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen ved fagsjef Åse Brinchmann-Hansen.

Anbefalte artikler