Plantelære for den historisk interesserte

Stig Bruset Om forfatteren
Artikkel

Lauritzen, Eva Mæhre

Seks planter som forandret verden

221 s, ill. Oslo: Akademika forlag, 2012. Pris NOK 379

ISBN 978-82-321-0018-7

Forfatterens intensjon er å beskrive seks planter som har hatt stor betydning for hele verden. Plantene er kjent for alle: pepper, tobakk, kaffe, potet, bomull og sukker. Alle har opprinnelse utenfor vårt land, men er en viktig del av alles hverdag. Målgruppen er et bredt publikum, og formen er slik at den kan leses av alle.

Boken er delt inn i seks kapitler som omhandler hver enkelt plante. Forfatteren er botaniker og beskriver de ulike plantene grundig og med et forståelig språk. Hun forteller om plantenes opprinnelse og botanikk med beskrivelse av vekstforhold og dyrking.

Forfatteren legger også stor vekt på historiske data. Leseren får en grundig innføring i hvordan bruken av disse plantene har spredd seg via handelsveier mellom Europa og Østen, og Europa og det amerikanske kontinentet. Videre beskriver hun hvordan nytelsesmidler, som tobakk og kaffe, bidro til å samle folk i kafeer og på utesteder, og dermed bidro til den politiske utviklingen i Europa, ikke minst i Frankrike. I England ble kaffehusene på 1600-tallet omtalt som «penny universities», steder hvor man for én penny kunne få en kaffekopp og delta i samtaler og diskusjoner. En rekke filosofer og samfunnsteoretikere, deriblant Jürgen Habermas, har fremhevet kaffehusenes betydning for demokratiutviklingen i Europa.

Som et historisk bakteppe til omtalen av de seks plantene beskriver forfatteren økt reisevirksomhet, opprettelse av kolonier og ikke minst slavehandel, der også Norge og Danmark bidro med å frakte afrikanske slaver til Karibia. Varene som ble importert fra fjerntliggende land, ble så solgt via matvarebutikker som ble kalt kolonialbutikker, til forskjell fra lokale matvarer som ble solgt på markeder.

Enkelte av plantene kom til å ha positive effekter på helsetilstanden i befolkningen, for eksempel poteten, ettersom den var mer nøysom og ga større avlinger enn datidens korn. Andre planter, som sukker og tobakk, hadde negative helseeffekter, men staten tok avgifter den gang som nå …

Hvordan plantene påvirker helsetilstanden, blir i liten grad beskrevet. Boken kan derfor ikke sies å ha medisinskfaglig verdi, men den er absolutt interessant for leger med interesse for historie.

Anbefalte artikler