()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er gjort en rekke metaanalyser vedrørende forskjeller mellom antidepressive legemidler og placebo. Det er mulig å kritisere metodevalget i alle slike arbeider. Vi viser til to arbeider som anses å være sentrale. Det finnes metaanalyser med mer positive eller mer negative resultater i forhold til placebo enn våre to nevnte. Og det finnes metaanalyser som ikke viser noen fordel for antidepressiver sammenliknet med placebo overhodet (1).

  Kronikkformen har plassbegrensninger som gjør at ikke alle aspekter av temaet antidepressive legemidler kan tas med. Effekter av ulike terapiformer ved depresjoner og medikamentelle alternativer til antidepressive legemidler er eksempler på dette. I vår kronikk omtalte vi heller ikke de hyppig forekommende somatiske bivirkninger av antidepressive legemidler, for eksempel seksuelle dysfunksjoner. Det samme gjelder restsymptomer og redusert livskvalitet hos deprimerte pasienter som er vurdert å ha klinisk effekt av antidepressive legemidler. Nye data tyder på at dette er et betydelig klinisk problem – opptil 60 % av pasientene er beskrevet med en slik tilstand (2).

  I studier av langtidsbruk av antidepressive legemidler er det rapportert færre tilbakefall hos pasienter som fortsetter med uendret medisinering sammenliknet med dem som bytter ut aktivt medikament med placebo. Denne forskjellen er imidlertid begrenset til de første seks måneder. Deretter er det ingen forskjell. Data tyder på at de rapporterte positive resultater til fordel for langtidsbruk av antidepressiver for en stor del skyldes primær toleranseutvikling og abstinens etter seponering i gruppen av pasienter som bytter til placebo (3). Lengre eksponering for antidepressive legemidler forut for randomisering til placebo gir økt risiko for tilbakefall (4).

  Vår kronikk konkluderte med at vi trenger legemiddelinformasjon fra uavhengige kilder. Slik informasjon vil endre forskrivningspraksisen. Vi påpekte at legemiddelindustrien driver ukritisk markedsføring – bivirkninger bagatelliseres og kritiske argumenter blir ikke tatt seriøst. Legemiddelindustriens svar på kronikken mer bekrefter enn avkrefter vår konklusjon.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media