Mange deprimerte opplever diskriminering

Hanne Støre Valeur Om forfatteren

Mange mennesker med alvorlig depresjon opplever diskriminering. Det viser en studie med pasienter fra 35 land.

Illustrasjonsfoto thinkstock

Studien omfattet 1 082 personer diagnostisert med alvorlig depressiv lidelse fra 35 land i alle verdensdeler (1). Deltakernes egne erfaringer med diskriminering og deres antakelser om å bli møtt med diskriminering innen ulike områder av dagliglivet ble kartlagt ved bruk av strukturerte intervjuer. 79 % rapporterte å ha opplevd diskriminering på ett eller flere områder. Vanligst var diskriminering fra familiemedlemmer (40 %), at mennesker unngikk dem (34 %) og at antakelser om diskriminering hadde hindret dem i å inngå nye personlige relasjoner (37 %). 25 % hadde unngått å søke jobb. 71 % rapporterte at de ønsket å holde sin depresjon skjult. Forfatterne mener at diskriminering utgjør en barriere for sosial og yrkesmessig deltakelse for mennesker med depresjon og at nye tilnærminger er nødvendig for å forebygge stigmatisering.

– Vi kjenner ikke til tilsvarende forskning på samme pasientgruppe i Norge, men siden dette er en stor internasjonal studie som også dekker store deler av Europa, er det lite trolig at forholdene her i landet avviker vesentlig fra det man har funnet, sier psykolog Kjetil Orrem ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

– Dersom en person med depresjon opplever å bli diskriminert, vil dette åpenbart øke risikoen for at depresjonen vedvarer og kanskje også forverres, ved at et negativt selvbilde opprettholdes. Mer kunnskap gir færre fordommer, og det er derfor svært viktig med opplæringsarbeid. Pårørende må derfor i enda større grad enn i dag bli involvert ved behandling av pasienter med depresjon, sier Orrem.

1

Lasalvia A, Zoppei S, Van Bortel T et al. Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey. Lancet 2013; 381: 55 – 62. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(1)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

J. Solem

Når jeg leser de tre siste setningene i artikkelen, eller det siste avsnittet, om man vil, får jeg en følelse av at tendensen i samfunnet, når det gjelder depresjon, heller vil akselerere enn avta. Det blir ikke mindre depresjon, det blir mer depresjon.

Anbefalte artikler