Subklinisk atrieflimmer gir økt risiko for hjerneinfarkt

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Atrieflimmer kan være uten symptomer og forbli udiagnostisert lenge. En kanadisk studie viser at subklinisk atrieflimmer øker faren for iskemisk hjerneslag.

  Studien omfattet 2 580 pasienter over 65 år med kjent hypertensjon (1). Ingen hadde kjent atrieflimmer, men alle hadde nylig fått implantert pacemaker eller defibrillator. Pasientene ble fulgt i tre måneder med tanke på om de hadde episoder med atrial hjerterytme over 190 slag i minuttet av over seks minutters varighet. Pasientene ble så fulgt i 2,5 år, med iskemisk hjerneslag som endepunkt. I løpet av de tre månedene fant man subklinisk takyarytmi hos 261 (10,1 %). Denne gruppen hadde mer enn dobbelt risiko for å få hjerneslag eller systemiske embolier (hasardratio 2,49).

  – Subkliniske atrietakyarytmier opptrer hyppig hos pasienter med pacemaker og fører til en signifikant økning av iskemiske hjerneslag og systemiske embolier, sier overlege Brynjar Fure ved Oslo universitetssykehus. – I en slagenhet er det ofte ikke mulig å påvise den bakenforliggende mekanismen til et hjerneslag, selv etter omfattende utredning med ultralydundersøkelse av precerebrale og intracerebrale kar, 24-timers-EKG og ekkokardiografi, fortsetter han.

  – Forekomsten av atrieflimmer øker med økende alder, og hos de eldste pasientene med hjerneslag er det vist at atrieflimmer kan være årsaken i mer enn 30 % av tilfellene. Denne studien har klinisk relevans, ettersom den viser at slagleger må ha spesiell oppmerksomhet rettet mot mulig atrieflimmer hos slagpasienter som har pacemaker eller defibrillator. Kardiolog bør derfor kontaktes for å avlese pacemaker eller defibrillator hos slike pasienter, slik at eventuell atrieflimmer kan avdekkes. Påvisning av atrieflimmer har terapeutiske konsekvenser, spesielt etter hjerneslag, fordi antikoagulasjonsbehandling da er indisert, sier Fure.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media