Frykter dårligere behandlingstilbud

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med rygg- og nakkelidelser vil få et vesentlig dårligere behandlingstilbud frykter Legeforeningen og Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.

I statsbudsjettet for 2013 er det gjort endringer og presiseringer i ISF/DRG som medfører at 40 prosent av finansieringen av tverrfaglig, poliklinisk rehabilitering til pasienter med langvarige muskel-skjelettlidelser tas bort. Legeforeningen og Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering er kritisk til endringene, og ber i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet om et møte for å drøfte nærmere hvordan denne pasientgruppen kan ivaretas.

Stor satsing på ryggplager

Rygglidelser er et av de mest alvorlige problemene med hensyn til folks mobilitet, livskvalitet og funksjon i hverdagen. Siden 1980-tallet har det i Norge vært satset på å finne årsaker til rygg- og nakkelidelser og best mulige tiltak for pasienter med disse lidelsene. Dette har blant annet resultert i god forskning, etablering av Nasjonalt ryggnettverk og opprettelse av flere tverrfaglige ryggpoliklinikker ved norske sykehus.

Spesialisert rehabilitering ivaretas best i de etablerte fagmiljøene som i dag finnes ved de tverrfaglige poliklinikkene, understrekes det i brevet.

Anbefalte artikler