Siden sist

Artikkel

Forsiden på forrige utgave (nr. 7/2013) har vakt reaksjoner, blant annet på Twitter:

«Dødsstilig forside: http://tidsskriftet.no/image/2013/T-13-07-Forside-lite.jpg … #tidsskriftet»

@roym09

I de tradisjonelle mediene har Noe å lære av-artikkelen til Beate Horsberg Eriksen og medarbeidere, der det åpnes opp for screening av gravide, fått mye oppmerksomhet, blant annet i et langt innslag på Dagsrevyen.

Mest lest i på tidsskriftet.no fra nr. 7/2013 er lederartikkelen Åpen kunnskap av Stine Bjerkestrand. Men selv om det er kommet nye numre, er Vegard Bruun Wyller og medarbeideres kronikk Ta faget tilbake! fortsatt den artikkelen som er mest lest. Også Guttorm Raknes & Trude Giverhaugs kronikk fra 2011 om naltrekson fortsetter å være populær etter innslaget i Vårt lille land på TV2 om medikamentet.

Pål Gulbrandsens nyhetssak om langtidseffekter av kommunikasjonskurs, publisert først på nett 12. april, er blitt mye delt på Twitter og Facebook. Vi minner om at alle nyhetssaker og kommentarartikler publiseres fortløpende på tidsskriftet.no. Følg med!

Anbefalte artikler