Sekvensiell behandling mot H. pylori-infeksjon?

Bente Vatn Om forfatteren
Artikkel

Sekvensiell behandling med ulike legemidler kan være bedre enn dagens trippelbehandling mot H. pylori-infeksjon.

Effekten av trippelbehandling ved Helicobacter pylori-infeksjon er fallende i mange land. I en multisenterstudie fra Taiwan ønsket man å undersøke om sekvensiell behandling, der man benytter flere legemidler etter hverandre, er mer effektivt enn trippelbehandling (1). 900 pasienter med påvist H. pylori-infeksjon ble randomisert i tre grupper: sekvensiell behandling med lansoprazol og amoksicillin i sju dager etterfulgt av lansoprazol, klaritromycin og metronidazol i sju dager (S-14), sekvensiell behandling med samme medikamentene i 5 + 5 dager (S-10) eller 14 dagers trippelbehandling med lansoprazol, amoksicillin og klaritromycin (T-14). Det var signifikant høyere H. pylori-eradikasjon ved S-14-behandling enn ved T-14-behandling, og det var sammenheng mellom eradikasjonsrate og forekomst av resistens mot klaritromycin og metronidazol.

– Flere kjente faktorer som innvirker på eradikasjonsraten ble grundig undersøkt i denne interessante studien, blant annet antibiotikaresistens, sier overlege Frode Lerang ved Gastromedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold Fredrikstad. – Forekomsten av klaritromycinresistens påvirket effekten av alle tre regimene i studien. Alternative regimer uten klaritromycin er derfor blitt nødvendig i land med høy klaritromycinresistens, fortsetter han.

– Fra Østfold har vi erfaring med 90 % eradikasjon etter sju dagers behandling med protonpumpehemmer, amoksicillin og klaritromycin og påfølgende 70 – 80 % eradikasjon med ti dager kvadruppelkur til «feilslagere», sier Lerang. – For norske forhold er det sannsynligvis ikke nødvendig å gi sekvensterapi i 14 dager primært. I Norge kan man fortsatt gi protonpumpehemmere, amoksicillin og klaritromycin i 7 – 10 dager eller velge en ti dagers metronidazolbasert kur. Det er viktig å anvende de økologisk mest fornuftige regimene og å ha komplementære regimer med alternative antibiotika i bakhånd om den første kuren skulle bli mislykket, sier han.

Anbefalte artikler