Påvirkes sæden av kosten?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Høyt inntak av mettet fett synes å være lite gunstig for spermieproduksjonen.

Illustrasjonsfoto Tom-Egil Jensen/NTB scanpix

Studier kan tyde på at sædkvaliteten går ned i mange land, og det er økende interesse omkring hvorvidt den påvirkes av livsstilen. Danske forskere har nylig studert sammenhengen mellom inntaket av mettet fett og sædkvaliteten (1). 701 unge menn, rekruttert ved sesjon, fylte ut et spørreskjema om helse, livsstil og kosthold og avleverte en sædprøve. De med det høyeste inntaket av mettet fett hadde lavest spermiekonsentrasjon og lavest spermieantall i ejakulatet – menn i øverste kvartil av inntak av mettet fett hadde 38 % (95 % KI 0,1 – 61 %) lavere spermiekonsentrasjon og 41 % (95 % KI 4 – 64 %) lavere totalantall spermier sammenliknet med menn i nederste kvartil. Det var ingen sammenheng mellom andre typer fett i kosten og sædkvaliteten.

– Dette er den første store studien som viser sammenheng mellom fettinntaket og sædkvaliteten, sier førsteamanuensis og ernæringsfysiolog Oliwia Witczak ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. – Studiens styrke er det høye antallet deltakere fra en generell populasjon. På den annen side var deltakelsen kun 20 – 30 %, sier hun.

– Ifølge gjeldende norske kostråd bør bidraget fra mettet fett utgjøre ca. 10 % av energiinntaket, mens dagens gjennomsnittsinntak bidrar med ca. 15 %. Denne studien viser at bare menn i nederste kvartil når det gjaldt inntak av mettet fett hadde et kosthold i samsvar med de norske anbefalingene, og det var disse mennene som hadde best sædkvalitet. Dette kan tyde på at et høyt inntak av mettet fett ikke bare er ugunstig for hjerte- og karsykdommer, men også for spermieproduksjonen, sier Witczak.

Anbefalte artikler