Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Gro Harlem Brundtland æresdoktor ved Karolinska Institutet

Gro Harlem Brundtland. Foto Wikimedia

Forskningsstyret ved Karolinska Institutet i Stockholm har utnevnt Gro Harlem Brundtland (f. 1939) til æresdoktor i medisin (MDhc). Innsettelsen skjer ved en seremoni i Stockholms stadshus 17. mai 2013.

Karolinska Institutet er et svensk medisinsk universitet med største campus i Solna. Det ble grunnlagt i 1810 og er Sveriges største senter for medisinsk utdanning og forskning.

Karolinska Institutet utnevner nye æresdoktorer hvert år, og det er personer som har bidratt i betydelig grad til universitetets virksomhet som mottar denne utmerkelsen. Æresdoktorer mottar sine doktorgradshatter, vitnemål og ringer fra forskningsdekanen som en bekreftelse på sin nye status.

Instituttet gir blant annet følgende begrunnelse for utnevnelsen av Brundtland: «Da hun gikk fra det medisinske felt til politikken, fortsatte hun å gi store bidrag innen helse. Gro Harlem Brundtland ble valgt til generaldirektør i WHO i 1998 og jobbet for et bærekraftig og rettferdig helsevesen i alle land. Som leder av WHO var Gro Harlem Brundtland nøye med å spre et solidaritetsperspektiv på forskning og helsearbeid som har vært av stor betydning for verdens fattige og for Karolinska Institutets fokus på forskning innen global helse.»

Gro Harlem Brundtland tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1963 og ble Master of Public Health ved Harvard University i USA i 1965. Hun var assistentlege i Helsedirektoratet i årene 1966 – 68, deretter assisterende overlege ved Oslo helseråd i perioden 1968 – 74.

I 1974 trådte Brundtland inn på den politiske arena som en myndig og handlekraftig miljøvernminister. I perioden 1977 – 97 var hun stortingsrepresentant fra Oslo, og i 1981 ble hun Norges første kvinnelige statsminister, men måtte gå av etter valgnederlaget samme år. Da hun utnevnte sin neste regjering 1986, var åtte av de 18 statsrådene kvinner – noe som var en verdenssensasjon og la føringer for alle senere regjeringsdanninger. Regjeringen måtte gå av etter valgnederlaget 1989, men Brundtland dannet sin tredje regjering i 1990. Brundtland trakk seg som statsminister i 1996 og gikk ut av Stortinget i 1997.

Fra 1998 til 2003 var hun generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Hun har utgitt to bøker: Mitt liv (1997) og Dramatiske år (1998).

Beste oversiktsartikkel 2012

Vinnerne av beste oversiktsartikkel 2012. Fra venstre Mathis Korseberg Stokke, Marius Dalby, Ingrid Hov og Margunn Bjartnes. Foto Aslaug Olette Klausen, Tidsskriftet

Prisen for beste oversiktsartikkel 2012 gikk til Hva sier hvilepulsen om sykdom? av Marius Dalby (f. 1985) og Knut Gjesdal (f. 1944).

Tidsskriftet deler hvert år ut en pris for beste oversiktsartikkel. Den ble som vanlig delt ut på møtet for de faglige medarbeiderne, som i år ble avholdt i Trondheim i begynnelsen av mars 2013.

Juryen, som besto av Cecilie Risøe, Guro Rørtveit og Are Brean, hadde 29 artikler til vurdering.

I juryens begrunnelse sto det blant annet: «Artikkelen er et skoleeksempel på fremgangsmåten fra enkel observasjon via undring til grundig litteratursøk og deretter konklusjon.»

På andreplass kom artikkelen Tas legemidler som foreskrevet? av Ingrid Hov (f. 1985), Margunn Bjartnes (f. 1984), Lars Slørdal (f. 1955) og Olav Spigset (f. 1963), mens tredjeprisen gikk til artikkelen Fra global til lokal – ny forståelse av den elektromekaniske koblingen i hjertet av Mathis Korseberg Stokke (f. 1977), Frederic Rivelsrud (f. 1982), Ivar Sjaastad (f. 1960), Ole M. Sejersted (f. 1947) og Fredrik Swift (f. 1977).

Alle prisvinnerne holdt underholdende innlegg under møtet.

Anbefalte artikler