Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

Kunngjøringer

Endring av spesialistregler i psykiatri

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endring av spesialistregler i psykiatri. Vedtaket innebærer endret tjenestekrav, kurskrav og innføring av nytt attestasjonsskjema.

Endret tjenestekrav medfører at en større andel av tjenestetiden i psykiatri må avtjenes i obligatoriske tjenesteområder, mens andelen tjeneste i valgfrie psykiatriske tjenesteområder reduseres. Innholdet og lengden av obligatorisk tjeneste i psykiatri er endret og må dekke følgende:

  • Akuttjeneste må inneholde vakttjeneste. Minst 12 måneder.

  • Rehabilitering av langtidssyke med alvorlige sinnslidelser. Minst ni måneder.

  • Poliklinikk allmennpsykiatri. Minimum 12 måneder.

  • Fordypningstjeneste. Minst ni måneder.

Det er vedtatt minstekrav til utførte prosedyrer, utredninger og behandlinger. Ved søknad om spesialistgodkjenning skal attestasjonsskjema for spesialiteten psykiatri vedlegges.

Endret kurskravet i psykiatri medfører økt antall kurstimer og innføring av obligatoriske emnekurs. Endret kurskrav for følgende ordlyd:

Endret kursutdanning i psykiatri, obligatorisk fra 1.1.2017: 270 timer, herav

  • det obligatoriske grunnkurs, 120 timer

  • obligatoriske emnekurs, 100 timer

  • relevante valgfrie kurs godkjent for spesialistutdanningen i psykiatri, 50 timer

Obligatoriske kurs avsluttes med kursprøve som kreves bestått.

I tillegg kreves gjennomført obligatoriske kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

Endringene trer i kraft umiddelbart og gjøres obligatorisk fra 1.1. 2017. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i psykiatri på bakgrunn av nye og gamle regler i en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2016.

For komplett regelverk henvises det til Legeforeningens nettsider.

Rettelse: Navneendring

I Tidsskriftet nr. 5/2013, s. 598 er riktig navn på spesialiteten Maxillofacial kirurgi.

Anbefalte artikler