Om assistert befruktning – for gynekologer

Tom Tanbo Om forfatteren
Artikkel

Sharif„ Khaldoun

Coomarasamy, Arri

Assisted reproduction techniques

Challenges and management options. 442 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 130

ISBN 978-1-4443-3555-2

Dette er første utgave av en bok hvor forfatterne, ifølge forordet, henvender seg til leger som arbeider med assistert befruktning. Det er ment å være en praktisk oppslagsbok i hvordan man skal håndtere en rekke forskjellige problemer knyttet til assistert befruktning.

Det er ni deler: rådgivning og utredning, stimulering, egguthenting, embryoinnsetting, lutealfasen, laboratoriet, den mannlige pasienten, graviditeter og generelle områder. Hver del består av alt fra 4 til 41 kapitler, og hvert kapittel er på 2 – 5 sider, skrevet av 1 – 5 forfattere.

Hvert kapittel innledes med én til to korte kasuistikker. Deretter følger en beskrivelse av bakgrunnen for den aktuelle problemstillingen, måter å håndtere det omtalte emnet på og referanser. Til hvert kapittel er det en boks med nøkkelord. Oppbyggingen er på den måten systematisk, men teksten blir samtidig litt kjedelig å lese, og bildematerialet er sparsomt.

Som med alle lærebøker blir referansene fort utdaterte, så også i denne. Ved å benytte ord fra kapitlets overskrift som søkeord i PubMed, fant jeg ofte nyere, systematiske oversikter, som etter min mening gir bedre og sikrere informasjon og handlingsgrunnlag enn det som blir anbefalt i boken.

Den første delen om rådgivning og utredning før og under pågående behandling består av 41 kapitler, hvor emnene virker nokså tilfeldig utvalgt. Mange kapitler er nesten fullstendig overlappende med hensyn til beskrivelse av konkreter problemstillinger. Hvorfor man har valgt å beskrive hver av problemstillingene infertilitet og kreft, intrauterine synekier og pasienter med myomer i to forskjellige kapitler er vanskelig å forstå. Jeg savner et kapittel om pasienter med væskefylte lokulamenter i bekkenet etter tidligere operasjoner. Kapitlet om vaksiner og assistert befruktning var meget oversiktlig og godt og er relevant ved rådgivning av alle kvinner i tidlig graviditet.

Som nevnt er dette en bok som kun er aktuell for gynekologer som arbeider med assistert befruktning, og den har derfor en svært begrenset leserkrets. Den er ikke egnet som lærebok i assistert befruktning, så for leger, biologer og andre som er interessert i fagfeltet, vil jeg heller sterkt anbefale Textbook of assisted reproductive techniques av David Gardner og medarbeidere, som kom i ny utgave i fjor. For gynekologer som arbeider med assistert befruktning, kan den være et supplement til en vanlig lærebok hvor man ikke like raskt kommer til spesielle problemstillinger, som manglende befruktning ved IVF/ICSI. Jeg hadde imidlertid heller brukt tiden det tar å finne frem i boken til å taste meg inn på Pubmed.

Anbefalte artikler