Minneord

Artikkel

Astrid Egner Liland

Astrid Egner Liland ble født 22.4. 1940 og døde 25.2. 2013 i Massachusetts, USA. Hun ble cand.med. ved Universitetet i Bergen i 1967 og gjennomførte sin turnustjeneste i Norge. Deretter dro hun til USA, hvor hun i 1971 ble ansatt som assistentlege ved anestesiavdelingen ved Massachusetts General Hospital. I 1978 fikk hun jobb ved University of Massachusetts Medical School i Worcester – og her hadde hun sin arbeidsplass i mer enn 30 år.

Astrid var et arbeidsjern og hadde uvanlig god helse – hun hadde ikke én fraværsdag på grunn av sykdom. Hun ble en fremragende anestesiolog som gikk opp i sitt arbeid med stor varme overfor pasientene, og hun var en meget avholdt kollega. Etter hvert ble hun sjef for anestesiavdelingen tilknyttet dagkirurgien ved sykehuset. Hun var dessuten involvert i forskning og undervisning av medisinstudenter samt i opplæring av spesialistene i anestesiologi.

Hun holdt kontakten med slekt og venner i hjemlandet gjennom alle år. Vi kullkamerater møtte henne på våre jubileer. Flere av kullingene besøkte henne og ektefellen Jon i deres vakre hjem i USA. Astrid var meget gjestfri. Selv tilbrakte jeg en uforglemmelig jule- og nyttårshelg hos Astrid og Jon i 1986/87 i forbindelse med et opphold i USA. Hun holdt fast på norske mattradisjoner og brukte sin bunad flittig.

Astrid var i ferd med å avslutte sin lange karriere da hun 3.6. 2011 ble rammet av en hjerneblødning. Hun gjenvant dessverre aldri sin tidligere gode helse. Det sier noe om henne som menneske og kollega at hennes sjef besøkte henne ukentlig i de påfølgende nærmere to år mens hun lå på sykehus og senere da hun ble overflyttet til et pleiehjem. De siste 14 dagene av sitt liv tilbrakte hun i hjemme i huset, som var blitt ombygd for formålet.

Et minnefond er opprettet i hennes navn. Dette skal innvies 1.5. 2013. Fondet gjør det mulig for anestesiologer å få et opphold ved University of Massachusetts Medical School og gi forelesninger fra sine spesialområder.

Astrid døde fredelig i sitt hjem, omgitt av sine kjære. Hun etterlater seg ektefellen Jon, de to sønnene Jon Sigurd og Leif Erik og to barnebarn. Vi sørger med dem og lyser fred over hennes minne.

Kullkamerater fra kull 35 ved Universitetet i Bergen, ved

Anbefalte artikler