Intravenøs immunglobulinbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for skogflåttencefalittvirus. Vi vil derfor gjerne få komme med en generell kommentar. Vi kan bekrefte at vi er blitt bedt om å ta kontrollprøve for nærmere avklaring i dette tilfellet. På laboratoriehenvisningen var det imidlertid ikke angitt at intravenøs immunglobulinbehandling var gitt.

  Ved vårt laboratorium har vi også erfaring med at infusjoner med f.eks. Kiovig kan volde problemer for serologisk diagnostikk. Ifølge produsenten må man kunne regne med produktet kan inneholde TBE-IgG, da det fremstilles av plasma fra både norske, svenske, tsjekkiske og sveitsiske blodgivere. Tidligere har vi hatt tilfeller der slik behandling har vært opplyst fra pasientansvarlig lege. Dermed har vi i samarbeid med klinikerne kommet frem til riktig diagnose ved at det er fulgt opp med kontrollprøver for å se om antistoffene vedvarer eller (som ved tilførte antistoffer) forsvinner. Kiovig har en halveringstid på ca. 32 dager. I de tilfeller hvor dette er årsaken til positiv TBE-IgG, har man kunnet se at antistoffene forsvinner etter en del uker.

  Vi vil benytte anledningen til å minne de henvisende leger om å oppgi all relevant type behandling slik at riktig diagnose kan stilles.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 7.3. 2013. http://tidsskriftet.no/article/2975319/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media