Virale agenser ved nedre luftveisinfeksjoner hos barn

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Nedre luftveisinfeksjoner forårsaker omtrent en femdel av dødsfallene hos barn under fem år på verdensbasis. Det samme spektrum av virus som gir bronkiolitt i Norge, ble funnet i en brasiliansk studie.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Ved et tertiærsykehus ble barn under tre år med nedre luftveisinfeksjon undersøkt for virale agenser. Etter eksklusjon av dem med bakteriell pneumoni analyserte man med polymerasekjedereaksjon nasopharynxsekret fra 260 barn mot 13 luftveisvirus (1). Nesten halvparten var under seks måneder, og 24 % var født prematurt. Flertallet av sykehusets pasienter kommer fra fattige familier.

Hos 222 av barna (85 %) ble det påvist ett eller flere virus, og det var koinfeksjoner hos 146 barn (56 %). Vanligst var RS-virus (54 %), humant metapneumovirus (32 %) og rhinovirus (21 %). De to førstnevnte hadde en klart høyere forekomst i den kalde sesongen. Hos barn med koinfeksjon med rhinovirus og RS-virus varte sykehusoppholdet i justerte analyser 4,5 dager lenger (p = 0,004) enn hos øvrige barn. De samme virusene var assosiert med oksygenbehandling lenger – 1,4 dager mer for rhinovirus og 4,75 dager mer for RS-virus sammenliknet med øvrige virus. Dessuten ble barn over seks måneder behandlet lenger med oksygen enn eldre barn (3,8 dager i ujusterte analyser).

– Dette er et viktig arbeid, idet de funn som er gjort, tyder på at de fleste luftveisinfeksjoner, også i u-land, er forårsaket av forskjellige typer virus, sier overlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken Bergen.

– Tradisjonelt har man vært svært liberal med til dels bredspektrede antibiotika. Denne studien tyder på at støttebehandling med oksygen og eventuelt bronkodilaterende behandling bør vektlegges mye sterkere, tilføyer Reigstad.

Anbefalte artikler