LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Begrepet «pasient» har sine svakheter, men alternativene er dårligere

Pasient, klient, bruker eller kunde?

Sykehusutgifter mot livets slutt

En stor andel av sykehusutgiftene blir brukt i pasienters siste leveår. I 2010 var over 10 % av utgiftene til somatisk dag- og døgnbehandling knyttet til slike pasienter, og utgiftene var særlig høye de tre siste levemånedene. Utgiftene sank med økende alder. Denne type studier er viktig for planlegging av helsetjenesten.

Sykehusutgifter mot livets slutt

Kosttilskudd med jern mot jernmangel

Lavdosert jern gjennom kosttilskudd er like effektivt som høydoserte jerntabletter for å optimalisere hemoglobinnivået ved jernmangel og gir mindre bivirkninger. Høydosejern er mest effektivt for å øke jernlagrene. Dette viser en randomisert behandlingsstudie blant friske blodgivere i Bergen.

Kosttilskudd med jern ved jernmangel

MR ved schizofreni

Pasienter med schizofreni har som gruppe forandringer i flere hjernestrukturer, bl.a. cortex, hippocampus og ventrikler, men MR-bilder av hjernen kan ikke brukes til diagnostikk fordi det er for stor overlapping av funn mellom syke og friske personer. MR-bilder kan likevel gi økt innsikt i sykdommens patofysiologi.

Sentralnervesystemets dynamikk i bilder

Schizofreni – hva viser strukturell MR?

Sorg som diagnose

Sorg kan føre til sykdom og er derfor et anliggende for leger, både klinisk og forskningsmessig. Men bør sorg derfor betraktes som en sykdom? Bør sorg etter dødsfall hos nærstående være en egen diagnose?

Sorg som diagnose

Anbefalte artikler