Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Anne Gitte Hertzberg

I dette nummeret

Nyheter

Kjetil Søreide
Kjetil Søreide
Erlend Hem
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Erlend Hem
Charlotte Haug
Hilde Margrete Dahl
Petter Strømme

Medisin og vitenskap

Gerd Ødegård Hagen
Halvard Arntzen
Linda Rykkje
Astri Heggelund
Stig Harthug
Svein Simonsen
Arne K. Andreassen
Lars Gullestad
Torbjørn Leivestad
Arnt E. Fiane
Odd R. Geiran
Per Brandt-Hansen
Ragnar Solhoff
Carl Christian Lein Størmer
Niels Christian Stenklev
Sabina Fattah
Kathrine Helvig Johnsen
Ole Frithjof Norheim
Pål-Didrik Hoff Roland
Linda Amundstuen
Sasha Gulati
Elisabeth Siebke
Agnete Malm Gamlem
Arve Dahl
Christian Lund
David Russell
Eivind Berge
Trond Dahl
Christian Lund
Arve Dahl
David Russell
Kirsten Krohg-Sørensen
Søren Jacob Bakke
David Russell

Perspektiv og debatt

Harry Martin Svabø
Helge Waal
Aud L. Krook
Viggo Hansteen
Joe Siri Ekgren
Harald T. Andersen
Carl S. Albretsen
Torunn Janbu
Charlotte Haug
Muhammad Al-Samarraie,
Hassan Z. Khiabani,
Mimi Stokke Opdal
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Raida Ødegaard
Gunnar Strøno
Stein Ugelvik Larsen
Nina Helene Alnes Sitek
Anna Luise Kirkengen
Kirsten Kjelsberg Osen
Anna Luise Kirkengen
Knut Wester
Eva Anfinnsen
Ole Didrik Lærum
Knut Wester
Jan Sommerfelt-Pettersen
Kari Holte
Rune Nielsen

Aktuelt i foreningen

Cecilie Bakken
Matias Nissen-Meyer
Kirti Mahajan Thomassen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Eline Feiring
Kaare R. Norum
Johan Henrik Strømme
Oddvar Stokke
Egil Jellum
Alexander Pihl

På tampen

Inge Eidsvåg