Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Hjerteprisen til Ohm

  Hjerteprisen til Ohm

  Professor Ole-Jørgen Ohm (f. 1938) er tildelt Nasjonalforeningens Hjertepris 2007 for sitt banebrytende arbeid innen behandling av hjerterytmeforstyrrelser. Slike forstyrrelser behandles på ulike måter, og Ohm har vært sentral i utviklingen av metodene som brukes.

  Blant annet er pacemakersystemene utviklet til å bli bedre og mer pålitelige. Ohm og hans medarbeidere startet også behandlingen av alvorlig hjertesvikt med samtidig stimulering av begge hjertehalvdeler, og Ohm har vært en foregangsmann ved innføring av radiobølgebehandling av pasienter med atrieflimmer. Han har utviklet en gruppe som behersker alle relevante teknikker for studier og behandling av kompliserte hjerterytmeforstyrrelser, heter det i begrunnelsen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

  Hjerteprisen ble overrakt av kong Harald under Nasjonalforeningens Hjerteaksjon i februar. Prisen er på 100 000 kroner og en skulptur av Lise Amundsen.

  Søren Falchs juniorpris 2007

  Søren Falchs juniorpris 2007

  Silke Appel (f. 1973) og Ketil Joachim Ødegaard (f. 1968) har fått Søren Falchs juniorpris for yngre forskere. Prisen, som er på 50 000 kroner til hver, deles ut av styret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap, og tildeles kandidater som står bak medisinskvitenskapelig arbeid av stor vitenskapelig eller sosial betydning. Årets prisvinnere er på et høyt internasjonalt nivå, skriver Helse-Bergen.

  Silke Appel er forsker ved Broegelmanns Forskningslaboratorium ved Gades institutt. Hun har vist at proteinet ESE-3 er viktig i utviklingen av dendrittiske celler. Hun har også vist at et medikament som blant annet brukes for behandling av kronisk myelogen leukemi, hemmer utvikling og modning av de dendrittiske cellene. Appel har nå startet et nytt prosjekt for å bruke dendrittiske celler til vaksinasjon av kreftpasienter, der kroppens eget immunforsvar skal stimuleres til å kjempe mot sykdommen.

  Ketil Joachim Ødegaard er overlege ved Psykiatrisk akuttmottak (PAM) ved Haukeland Universitetssjukehus. Han disputerte for dr.med.-graden i 2006 med en avhandling om migrene og depresjoner, som viser at migrene kan være en ikke-psykiatrisk markør for bipolar II-lidelse, noe som har vakt oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Resultatene kan gi nye ideer til videre forskning på området, og gjør at behandlingen kan legges bedre til rette for disse pasientene. Forskningsresultatene har ført til at Ødegaard er blitt invitert som foredragsholder ved en rekke internasjonale konferanser og som bidragsyter i internasjonale tidsskrifter og lærebøker. Han er også invitert til et forskningsopphold ved University of California i San Diego.

  Ernæringsprofessor utnevnt til ridder

  Ernæringsprofessor utnevnt til ridder

  Professor Jan Ivar Pedersen (f. 1936) er utnevnt til ridder første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen ernæringsvitenskap. Pedersen har vært tilknyttet Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 40 år. Han har undervist innen ernæring og veiledet en rekke doktorgradsstudenter. I samarbeid med studentene har han også skrevet en populær lærebok i ernæringslære, skriver Sosial- og helsedirektoratet.

  Pedersen har vært engasjert medlem i Statens ernæringsråd (nå Nasjonalt råd for ernæring). Der var han i perioden 1979 – 98 og arbeidet spesielt med næringsstoffanbefalinger. Han har også samarbeidet med Nordisk Ministerråd i utarbeidingen av en nordisk håndbok om anbefalte inntak av næringsstoffer. Pedersen kan også ta noe av æren for at norske ernæringsmyndigheter og matvareindustrien i 1990-årene inngikk et samarbeid for å redusere mengden transfett i industrielt fremstilte produkter.

  Kvinnelig direktør ved Universitetet i Bergen

  Kvinnelig direktør ved Universitetet i Bergen

  Kari Tove Elvbakken (f. 1955) er ansatt som ny universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen. Hun blir dermed første kvinne i denne stillingen, og den femte direktøren siden etableringen i 1949.

  Elvbakken har vært forskningsdirektør ved Rokkansenteret siden 2002 og var i perioden 1998 – 2001 forskningsleder og forskningsdirektør ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) ved Universitetet i Bergen. Hun har samfunnsvitenskapelig doktorgrad fra 1997, har forsket mye på nærings- og helsepolitikk og har ledet flere store forskningsprosjekter. Elvbakken har også lang erfaring med styreverv, er nå blant annet nestleder i styret for Helse Bergen.

  Hun tiltrådte stillingen 1. mars 2007.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media