Ta ondet ved roten – ta stamcellen

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Å angripe leukemiske stamceller kan bli en aktuell behandling ved akutt myelogen leukemi.

Pasienter med akutt myelogen leukemi har dårlig langtidsprognose. Kjemoterapi dreper cellene som deler seg raskt, og pasientene oppnår ofte remisjon, men tilstedeværelsen av et lite antall leukemiske stamceller vil føre til residiv. En fransk-kanadisk forskningsgruppe har ved musestudier gjort funn som tyder på at behandling med antistoff mot CD44-molekylet eliminerte de leukemiske stamcellene (1).

Antistoffet mot CD44 medførte at de leukemiske stamcellene ble hindret i å slå seg ned i beinmarg og milt, og at de ble presset til videre differensiering til granulocytter og monocytter. De mistet da sine stamcelleegenskaper, og musene utviklet ikke akutt myelogen leukemi.

– Vi trenger flere angrepsmål for å ta knekken på leukemistamcellene. Molekyler som er viktige for å opprettholde den maligne fenotype og helst så spesifikke for leukemistamcellen som mulig, er aktuelle angrepsmål. Den første betingelsen synes å være oppfylt idet CD44-aktivering med det aktuelle antistoffet synes å hindre leukemicellene i å nå sitt naturlige miljø. Dessuten induseres normal differensiering, sier overlege Tobias Gedde-Dahl d.y. ved Seksjon for blodsykdommer, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Spørsmålet blir hvordan antistoffet virker på normale celler. Det er oppmuntrende at forfatterne i denne transplantasjonsmodellen hos immundefekte mus, ikke finner noen åpenbar negativ effekt på normal hematopoese. Det gjenstår å se hvor nyttig dette vil være i klinisk sammenheng, sier Gedde-Dahl.

Anbefalte artikler