Hvordan behandle polycystisk ovarie-syndrom?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Det er uklart om klomifen eller metformin er mest effektivt ved infertilitet knyttet til dette syndromet.

I en amerikansk studie ble 626 infertile kvinner med polycystisk ovarie-syndrom randomisert til behandling med klomifensitrat, metformin eller begge medikamenter i kombinasjon (1). Kvinner som kun fikk klomifen, fødte levende barn tre ganger så hyppig som de som kun fikk metformin (22 % mot 7 %), men litt sjeldnere enn de som fikk kombinert behandling (26 %). Multiple svangerskap var hyppigere i klomifengruppen, mens konsepsjonsraten blant kvinner som ovulerte, var signifikant lavere i metformingruppen.

– Studien viser angivelig at klomifensitrat er bedre enn metformin for å oppnå fødsel av levende barn hos infertile kvinner med polycystisk ovarie-syndrom, sier endokrinolog Sven M. Carlsen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Imidlertid er studien beheftet med en bemerkelsesverdig høy frafallsprosent på 28, og kvinnene hadde en svært høy gjennomsnittlig kroppsmasseindeks på over 35 kg/m². I en italiensk studie med svært lik design kom man til motsatt konklusjon hos kvinner med polycystisk ovarie-syndrom og BMI ≤ 30 kg/m² (2). Det er derfor fortsatt uavklart om metformin eller klomifen er mest effektivt i Norge hvor sykelig overvekt tross alt fortsatt er relativt sjeldent.

Det kanskje mest bemerkelsesverdige er at studien er publisert i et så prestisjetungt tidsskrift uten at det høye frafallet er kommentert. Det samme gjelder det faktum at halvparten av kvinnene tidligere var blitt behandlet med klomifen og/eller metformin og følgelig spørsmålet om hvordan det kan ha påvirket resultatene, sier Carlsen.

Anbefalte artikler