God påske!

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Mildvær og uvær denne vinteren har for alvor satt klimaendringene på dagsordenen verden over. Det er få som ikke nå erkjenner at endringene til dels er menneskeskapte og forstår at vi må endre holdninger og livsstil, særlig i den vestlige verden, hvis det ikke skal få alvorlige konsekvenser. Global oppvarming er ikke lenger bare et akademisk diskusjonstema.

Likevel er det lov å glede seg over vår, varme og lysere tider – og at det går mot påske! Som vanlig har vi forsøkt å gjøre Tidsskriftets påskenummer så variert som mulig og håper alle finner noe av interesse.

Neste nummer av Tidsskriftet kommer 19. april.

Anbefalte artikler