Felles nordisk støtte

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen fremmet ingen kandidat til vervet som visepresident i CPME.

I samråd med Nordisk legeråd var det enighet om at Norden skulle støtte en forlengelse av kandidaturet til den islandske representanten under CPMEs (Comité Permanent Des Medecins Europeens) generalforsamling 16. – 17.3. 2007.

I forbindelse med nye rutiner for representasjon i CPME har sentralstyret foreslått en fast fordeling av delegasjonens medlemmer i CPMEs fire underkomiteer med en tidsramme på ett år. Ottar Grimstad gikk i 2006 av som sentralstyrets representant til CPME. For den resterende del av perioden 2006 – 07 deltar Lars Eikvar i delegasjonen i egenskap av å være viseformann i Organisation of health care, social security and health economics subcommittee.

Torunn Janbu ble lansert som Legeforeningens medlem av The Board i CPME med Per Meinich som varamedlem.

Anbefalte artikler