Det andre blikket

Eva Anfinnsen Om forfatteren
Artikkel

Klyve, O.

Det andre blikket

Dikt. 69 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 229

ISBN 82-02-26143-0

Dette er en diktsamling med en ytre ramme der en datter tar oss med på besøk til sin 85-årige mor som er på institusjon og som ikke lenger husker datterens navn. Odveig Klyve formidler gjennom korte prosadikt et livsløp – ved hjelp av kresent valg av ord.

Det første diktet gir en presentasjon: «Du er så liten – no – der du sit i den – mjuke stolen – og tek imot dagane dine…»

Diktene gir innblikk i de første tegnene på sykdommen, ordene som ble borte, streifet av noe uforståelig.

Vi beveger oss i tid mellom sykehjem og barndom: her-og-nå-situasjonen i rullestolen på institusjonen med sine lukter og sine travle engler, og barndomstid med en klok mor som skapte rom for de store fortellingene og eventyret og tryggheten. Vi aner smerten av å oppleve at mor forsvinner i en verden og tilstand som krymper på alle plan, umulig å bli med inn i, vanskelig å ta del i, om enn ønskelig. Innsikten i at datteren bare kjente en del av morens liv – den delen hennes eget liv var med i.

Sentralt blir også datterens tilbakevendende spørsmål: Hvem er jeg i forhold til deg nå? Hvem er du i forhold til meg?

Dette er en diktsamling som formidler brokker av en livshistorie, en reise i to sinn berørt av en demenssykdom, og en kjærlighetserklæring til en elsket mor.

Klyve holder seg langt unna svulstige begreper og floskler, og nettopp derfor blir det tiltalende og nært. Diktene formidler det daglige og nære sammen med det store underliggende usagte.

Diktsamlingen kan anbefales fagfolk som har/kommer til å få med denne pasientgruppen å gjøre, pårørende som er berørt av denne problemstillingen, men også andre som ikke har dette så nært innpå livet, men er villige til å bruke «det andre blikket»:

…Du må bruka det andre blikket

det som ser

at alt er mogleg

Anbefalte artikler