Bertrand Russells fred

Kirsten Kjelsberg Osen Om forfatteren
Artikkel

Hide, Ø

Bertrand Russell om krig, fred og pasifisme

261 s. Oslo: Humanist forlag, 2006. Pris NOK 268

ISBN 82-92622-10-1

Boken består av utvalgte tekster av Bertrand Russell (1872 – 1970), presentert og oversatt av filosof Øystein Hide, med forord av filosof Henrik Syse. Russell fikk nobelprisen i litteratur i 1950 og ble av juryen omtalt som «en av vår tids briljante talsmenn for rasjonalitet og humanisme». Han hadde en enorm produksjon. Selv om noen av de gjengitte tekstene er isolerte bokkapitler, var de ved utgivelsen høyst dagsaktuelle.

Russell tilhørte en av de mest innflytelsesrike familiene i England. Han arbeidet med matematikk, logikk og filosofi i Cambridge, inntil han mer enn 40 år gammel hev seg inn i samfunnsdebatten som antikrigsaktivist og skribent med ønske om å forbedre verden.

Bokens del 1 består av ti tekster skrevet under og like etter første verdenskrig, og er sterkt preget av krigens meningsløshet. Del 2 inneholder fem tekster fra begynnelsen av den kalde krigen, bl.a. med fokus på atomtrusselen. Den inkluderer nobelforedraget, som i likhet med de øvrige tekstene er preget av en positiv tro på at vi mennesker kan unngå krig hvis vi vil.

I begge epoker går Russell inn til den menneskelige kjernen av krigens vesen. Fokus er på atferd og samhandling og måter å hindre krig gjennom individuell opplæring og sosial rekonstruksjon, med dreining av menneskelig aktivitet i kreativ retning. Han aksepterer atomavskrekking, inntil oppfinnelsen av hydrogenbomben setter hele menneskehetens eksistens på spill. I denne situasjonen må hensynet til andre interesser vike for samarbeidet om vår felles overlevelse. «Husk din menneskelighet, og glem resten. Om du kan gjøre det, ligger veien åpen til et nytt Paradis; om du ikke kan det, ligger ingenting annet foran deg enn universell død.»

Boken gir leseren et blikk inn i en skolert tenkers forsøk på å forstå krigens vesen og mulige måter å forebygge krig. Vi møter personen i to atskilte epoker av et langt liv og gis mulighet til selv å sammenholde hans tenking med historiens gang gjennom mer enn hundre år.

Er boken relevant for leger? Ja, fordi krigens metode er død og lemlestelse og dermed i bunn og grunn et medisinsk problem. Leger bør ikke bare reparere krigens ofre, men også bidra til å forebygge krig – og særlig atomkrig som truer selve livsgrunnlaget på jorden.

Anbefalte artikler