Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Snart selvbestemt abort i Portugal

Portugal har en av de strengeste abortlover i Europa. Flere kvinner, leger og sykepleiere har de siste årene blitt ilagt fengselsstraffer for abortinngrep. Nå åpner en ny folkeavstemning for en avkriminalisering av abort (1).

Provosert abort var forbudt i Portugal frem til 1984, da det ble vedtatt en lov som tillater abort frem til 12. svangerskapsuke hvis svangerskapet innebærer alvorlig risiko for morens liv eller helse. Abort kan i visse tilfeller, slik som voldtekt eller alvorlige misdannelser, utføres frem til henholdsvis 16. og 24. svangerskapsuke. Men loven er blitt praktisert svært strengt ved mange offentlige sykehus. Dette har ført til at mange kvinner har gjennomført provosert abort hos ikke-medisinsk personell med økt risiko for komplikasjoner eller har reist til abortklinikker i utlandet, særlig Spania.

59 % av dem som deltok i folkeavstemningen, støttet forslaget om at abort kan utføres frem til 10. svangerskapsuke på offentlig godkjente klinikker når kvinnen selv ber om det. I en folkeavstemning i 1998 om et tilsvarende forslag stemte 49 % for og 51 % mot.

Folkeavstemningen er ikke bindende, fordi valgdeltakelsen var for lav, men den sosialistiske regjeringen har lovet å få gjennomført lovendringen i løpet av noen få måneder – til protester fra opposisjonspartier og den katolske kirken (2).

Anbefalte artikler