Om å miste et barn

Eli Berg Om forfatteren
Artikkel

Persen, S.

Av skogens sus spirer nytt

63 s. Indre Billefjord: Idut, 2006. Pris NOK 150

ISBN 82-7601-124-1

Synnøve Persens første diktsamling kom ut i 1981. Siden er det kommet flere, og den tiende er Av skogens sus spirer nytt, oversatt av henne selv fra samisk. Dette er en liten bok med kun seks diktrekker. De er uten store bokstaver og skilletegn, ett lite vers på hver side. Og slik måtte det vel bli. For leseren inviteres inn i en prosess. Vi vet ikke hvor lenge den varer. Men vi kjenner det i hele kroppen hvordan sorgen over et barn som ikke lever lenger, nesten ikke er til å bære.

Dette er en bok av få ord om et stort livstema, skrevet ned med poesiens evne til å uttrykke det nesten uutsigelig. Fortvilelsen over tapet setter den sørgende på siden av eksistensen, vakkert uttrykt i den endrede opplevelsen av naturen omkring henne og tomheten inni henne.

Bokens avslutning viser til håpet som det fortsatte livets mulighet – «håpets fire søstre som holder verdenshjørnene i sine silkefrysner». Dikteren beskriver innsiktsfullt, levende og stillferdig hvordan livet gradvis vender tilbake. Hun blir igjen til stede.

Denne perlen av en diktsamling vil kunne berike både lek og lærd, både de som er i dyp sorg over å ha mistet en av sine kjære, men også hjelpere som er der for dem som sørger. Dette er en bok som både medisinstudenter og leger gjerne kan skaffe seg og ta frem med jevne mellomrom. Den er både vakker, nær – og livgivende – også for hjelperen.

Anbefalte artikler