Hummer og kanari

Knut Wester Om forfatteren
Artikkel

Pitt, P.

The scalpel and the kukri

A surgeon & his family’s adventures among the Gurkhas. 248 s, ill. London: RSM Press, 2005. Pris GBP 15

ISBN 0-95-520590-5

Dette er andre bind av major Peter Pitts memoarer fra hans tid som britisk militærkirurg i Nepal i årene 1966 – 68 og har undertittelen A surgeon & his family’s adventures among the Gurkhas. Første bind, Surgeon in Nepal, kom ut allerede i 1970. Kanskje han burde ha gitt seg med det første bindet, for dette er en underlig bok å utgi i 2005. Den kunne nok ha vært av en viss interesse for 50 – 60 år siden, da reiser til fjerne himmelstrøk fortsatt var noe som var forbeholdt de få, men nå har tiden løpt fra denne type erindrings- og reiselitteratur. Boken har et svært gammelmodig preg, med en blanding av private reiseskildringer (ikke alt for spennende) og eksotiske, om enn ganske omstendelige, kirurgiske kasuistikker. Jeg vet ikke hvem som egentlig ville ha særlig interesse av å lese denne boken i våre dager.

Innledningsvis forteller forfatteren hvordan han startet arbeidet med boken med å kjøpe en kasse med 24 bokser Tiger-øl, som han ikke hadde noe problem med å tømme, slik at han fikk et sted å oppbevare manuskriptet. Helt uten britisk humor er boken altså ikke, men det er sannelig langt mellom godbitene. Oppi denne kassen la han notater om likt og ulikt som han og familien opplevde i løpet av sine to år ved et britisk militærhospital ved Himalayas fot. Forfatteren kunne nok ha utvist større kritisk sans med hensyn til hva han la ned i kassen – og ikke minst med hva han tok opp igjen og bearbeidet for denne boken 40 år senere. Reiseskildringene har mest preg av private dagboknotater og er som sagt ikke særlig spennende. De medisinske kapitlene gir oss inntrykk av en enorm arbeidsmengde og er bygd rundt interessante kasuistikker, som imidlertid er svært ordrike og som nok hovedsakelig har historisk interesse i våre dager.

Boken er illustrert med tegninger og amatørfotografier av middels kvalitet.

Anbefalte artikler