Fint skrytealbum

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dalsegg, AS.

  Mer enn kirurgi

  Institutt for kirurgisk forskning i 40 år. 66 s, ill. Oslo: Rikshospitalet, 2006. Pris gratis

  Ingen ISBN

  Institutt for kirurgisk forskning ved Universitetet i Oslo kunne feire sitt 40-årsjubileum i september 2006. I denne anledning har instituttet valgt å la en journalist/forfatter skrive en oversikt over hva dette viktige instituttet i norsk medisinsk forskning har bedrevet i disse årene og ikke minst hvordan det satser på fremtiden.

  Det merkes at Dalsegg er en dreven journalist med god erfaring i å skrive om helserelatert stoff. Boken er så lettlest at man skummer igjennom den på under én time, og den gir en god innføring i instituttets historie, nåværende organisasjonsmodell og pågående forskning innenfor en rekke medisinske felt. I løpet av disse 40 årene har det utgått imponerende 129 doktorgrader fra instituttet, og med 30 – 40 nye doktorgradskandidater og en rekke spennende prosjekter kan nok instituttet se fremtiden lyst i møte.

  Tittelen på denne anmeldelsen er ikke ondsinnet ment. Et skrytealbum er noe særlig besteforeldre trekker opp for å vise frem det de er stolte av. De som står bak Institutt for kirurgisk forskning har all mulig grunn til å være stolte over det de har oppnådd. Det rettferdiggjør etter min mening den formen de har valgt for denne trykksaken. Papir og trykk er av meget høy kvalitet, og boken inneholder en rekke fargebilder. Ganske mange av bildene (16) er imidlertid svært personfokusert og således ikke så veldig informative utover at de viser hvordan sentrale personer ser ut. Her kunne man nok ha vært mer kritisk i redigeringen og satset på bilder som bedre illustrerer forskningsprosjektene. Så vidt jeg kan se, er det bare tre til fire bilder som med noe velvilje kan sies å vise pågående forskning.

  Det fremgår ikke klart av publikasjonen hvem som er målgruppen. Den er utgitt av instituttet, og det er ikke oppgitt noen pris, så den er antakelig ikke i salg. Mest sannsynlig er den til «innvortes bruk». I så fall er det uproblematisk at den er såpass panegyrisk. Det er imidlertid å håpe at dette viktige instituttet til sitt neste jubileum om ti år satser på en mer objektiv historisk fremstilling. Kanskje kunne det være en tanke å la utenforstående fagfolk vurdere instituttets betydning?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media