I neste nummer:

Artikkel
  • Den gode epikrise

  • Dosering av digitalis

  • Medisinering ved psykisk utviklingshemning

  • Cerebral venetrombose

  • Vesikourethral refluks hos barn

  • Genombasert cytostatikadosering

Anbefalte artikler