Språklig kladdeføre

Raida Ødegaard Om forfatteren
Artikkel

Klart tenkt, klart formulert – uklart tenkt, uklart formulert. Dette er standardforklaringen på god og dårlig språkføring. Er det så enkelt?

Mange forhold spiller inn ved utarbeiding av manuskripter. Forfattere er i særlig grad opptatt av det faglige innholdet, skriver om flere ganger og blir ofte blind for egne måter å uttrykke seg på. Det er gjerne lettere å se andres feil. Ved manusbearbeiding kommer vi i redaksjonen over en del uttrykksmåter som vel ikke var tenkt å gi det budskapet som faktisk blir formidlet. Her presenteres noen eksempler til bevisstgjøring.

Over stokk og stubbe

Helsetilsynet har fra tid til annen saker der manglende aktpågivenhet i forløp av infeksjoner og tilbakeholdenhet med antibiotikabruk har endt med tragisk utgang.

… har endt tragisk/har fått en tragisk utgang

Han satte som forutsetning at han fikk status som deltaker.

… satte som betingelse /Forutsetningen var

Dette gir spennende innsikt og bidrar til å bygge tette broer mellom fagene.

…bygge broer /skape tette bånd

Siden uenighet hører med, er det viktig ikke å legge ambisjonene for høyt.

…legge listen for høyt/ha for høye ambisjoner

Ikke måte på positivitet

De som har gjennomført utdanningen er positivt begeistret.

Levende engasjement

Advarende pekefingre reiser seg og sier at dette skaper usunne bindinger.

Et offentlig helsevesen må kunne strekke ut en solidarisk hånd til alle landets innbyggere.

En umulig resuscitering

Rutinemessig EKG kan vise seg å redde liv blant de halvt hundre forgiftningsdødsfall som forekommer årlig.

Vanskelig å obdusere

Av x antall obduserte sykehusdødsfall hadde ett ført til at en lege ble dømt for uaktsomhet.

Uklare forhold ved livets begynnelse

De gode resultatene ved fødestuene skyldes god oppfølging av jordmødrene i fødesituasjonen.

Temmelig ubekvemt

Det er rapportert en høyere keisersnittsfrekvens hos kvinner som føder i hodeleie.

Vanligvis blir barn eldre og eldre

Barns sårbarhet synes å øke med minskende alder.

Løsning på plassmangelen – to i hver seng

Sosial- og helsedepartementet konkluderer med at det hvert år fremover må bygges ut 50 – 130 nye sykehussenger for å betjene den økende andel eldre i befolkningen.

Dystre perspektiver

Det er et overordnet faglig og helsepolitisk mål at ventetiden for livstruende behandling skal være så kort som overhodet mulig.

Andel pasienter vellykket eradikert.

Faktorenes orden er ikke likegyldig

Forfatteren som henvender seg med boken til interesserte i medisinsk historie, er rikt illustrert.

Vekt og høyde ble målt med elektronisk apparatur uten sko og yttertøy.

Etter et par år ble barneavdelingen reorganisert av vår nye overlege til forebyggende helsearbeid for barn av høy internasjonal klasse.

Personer av ymse slag

Inflammatoriske tarmsykdommer utgjorde en anselig del av pasientene.

Komplikasjonsgrad 1 er lett og takles poliklinisk, grad 2 er moderat og innleggelsestrengende.

Røykevanene skilte seg ikke nevneverdig fra øvrige norske menn.

Ikke mye å svelge

Behovet for vitamintilskudd er omdiskutert, men gis ofte.

Og vær OBS

Tobakksavhengighet er en kronisk tilstand med stor risiko for tilbakefall.

Foto © Bjørn Rørslett/NN/Samfoto

Anbefalte artikler