Fortellingenes plass i medisinsk forståelse og praksis

Eli Berg Om forfatteren
Artikkel

Greenhalgh, T.

What seems to be the trouble?

Stories in illness and healthcare. 128 s, tab. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 20

ISBN 1-84619-122-X

The Nuffield Trust for Research and Policy Studies in Health Services har gitt ut nok en faglig solid bok. Forfatteren Trisha Greenhalgh, allmennpraktiserende lege og professor i allmennmedisin i London, har skrevet en lettlest og utfordrende tekst om fortellingene som vesentlig grunnlag for medisinsk forståelse og praksis.

Hvert av de seks kapitlene i boken handler om historiene, narrativene: stories and illness, stories and healing, stories and learning, stories and organisations, stories and research, stories and ethics. Professor Greenhalgh viser hvordan fortellingene må ligge til grunn i hele feltet, som handler om alt fra selve møtet mellom pasient og lege til medisinsk-faglig grunnlagsforståelse og organiseringen av helsetjenesten. Og det er gjennom fortellingene at etikken blir tydelig og nær, som en grunnmur alt annet i helsevesenet må bygge på.

Forfatteren loser oss inn i tekstavsnittene ved hjelp av korte utsnitt av fortellinger fra pasienter, pårørende, tolker, leger, studentlærere og forskere. Hun fremhever at mange sykdomsfortellinger aldri blir hørt fullt ut. Dermed kan legen komme til å stille feil diagnose, og pasienten fratas muligheten til selv å se noen sammenhenger i sin lidelse gjennom nettopp dette å få muligheten til å høre hva de selv sier.

Forfatteren fremhever at den biomedisinske kunnskapen og verktøyet utviklet innenfor denne siden av medisinfaget nettopp kommer til sin rett først når den individuelle erfaringen i den kulturelle konteksten får opplyse og styre beslutningene.

Dette er en bok som medisinstudenter og leger innenfor alle fagområder vil kunne ha glede av å lese. Den gir et innblikk i det som skulle ligge oss aller nærmest, nemlig at vi som mennesker forteller hele livet, enten det er i eller utenfor helsevesenet, innenfor faglig praksis, som studenter og lærere, som helsepolitikere og som administratorer. Betydningene av fortellingenes kraft er kanskje underkjent i det medisinske fagfeltet – enn så lenge. For det rører på seg i faget, og forskningen, noe denne boken er et eksempel på.

Anbefalte artikler